15 marca w Historii Kresów

15 marca 2014

Żołnierze

1945 – rozpoczęła się wielka pacyfikacja Polaków przez sowieckie NKWD na Grodzieńszczyźnie i koło Mołodeczna. Przez 2 miesiące aresztowano 7.245 osób, z których 109 rozstrzelano na miejscu.

Zbrodni dokonały 6 i 10 dywizja NKWD. Była to już druga pacyfikacja Polaków przez NKWD na tych terenach po tzw. „wyzwoleniu”. Wcześniej w okresie wrzesień – listopad 1944 r. dywizja NKWD wymordowała 9.821 osób, w większości mieszkańców wsi, liczbę wywiezionych do łagrów lub przymusowo wcielonych do wojska trudno oszacować. Podobnie jak wcześniej hitlerowcy, sowieci palili całe wioski – m.in. Ławże, Okolicę, Juszkiewicze, Klukowicze, Kołodziszki, Grodzie i Bobrowicze.


1595 – w założonym przez siebie Zamościu kanclerz Jan otworzył akademię zwaną później Akademią Zamojską.

1656 – Potop szwedzki: dywizja Stefana Czarnieckiego rozgromiła Szwedów w Bitwie pod Jarosławiem.


1869 – urodził się Stanisław – polski polityk, minister spraw wewnętrznych, prezydent II Rzeczypospolitej. Zmarł w 1953 r.

1890 – urodził się Kazimierz – polski działacz ruchu ludowego. Studiował na Politechnice Lwowskiej. Działał w . W 1915 r. współorganizował Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”. Był także współorganizatorem związków strzeleckich w Galicji w czasie I wojny światowej, legionistą oraz żołnierzem w wojnie polsko – bolszewickiej.

W 1945 r. aresztowany przez NKWD, był jednym z oskarżonych w pokazowym Procesie Szesnastu w czerwcu 1945 – skazany na rok więzienia. W 1947 r. w obawie przed ponownym aresztowaniem, podobnie jak Stanisław , uciekł z sowieckiej Polski. Zmarł w 1966 r. w USA.

1903 – urodził się Józef – polski poeta awangardowy i katastroficzny 20-lecia międzywojennego, jeden założycieli grupy poetyckiej „Reflektor”. Choć związany głównie z Lublinem, był m.in. nauczycielem w Słobódce na Wileńszczyźnie i we Włodzimierzu Wołyńskim. Zginął w Lublinie 9 września 1939 r. w czasie niemieckiego bombardowania.

1923 – polska granica wschodnia została uznana przez Radę Ambasadorów Ententy.

1947 – Brańsk na Podlasiu został opanowany przez partyzantów 6 Wileńskiej Brygady AK pod dowództwem kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”.

1978 – zmarł Aleksander – pedagog, wychowawca, twórca metodyki zuchowej, instruktor harcerski, harcmistrz, żołnierz Armii Krajowej i jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów.

Urodził się w 1903 r. Od 1916 r. mieszkał w Humaniu, gdzie chodził do polskiej szkoły. Od 1918 r. należał tam do I Męskiej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki . W czasie okupacji i Powstania Warszawskiego członek Głównej Kwatery („Pasieka”) Szarych Szeregów i redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego”. Autor znanej książki „Kamienie na szaniec”.

1989 – powstało Stowarzyszenie Łemków.

2005 – zmarła Ewa – polska aktorka urodzona w 1944 r. w Wilnie. Córka Hanny Skarżanki.

Kresy24.pl / Historyczne Kalendarium Kresowe – 15 marca

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *