Historia i Wspomnienia

Nasi wrogowie, nasi przyjaciele

Nasi wrogowie, nasi przyjaciele

Co do wrogów, wydawałoby się, wszystko jest jasne – to i dziś, jak przed wiekami, nasi niegdysiejsi zaborcy Rosja i Niemcy, ale pojawia się uzasadnione pytanie: czemu tak wrogo do…

„Dzieje Polski to jedna z najbardziej inspirujących opowieści świata”

„Dzieje Polski to jedna z najbardziej inspirujących opowieści świata”

Nie możemy rezygnować z naszej tożsamości; świat powinien lepiej poznać nasz wkład w walce o wolność i sprawiedliwość, naszą walkę o najważniejsze wartości zachodniej cywilizacji – powiedział we wtorek w sejmowym…

„Sowietom nie zależało na tym, żeby wkraczać do Polski. Chcieli rozstrzygnąć kwestię Solidarności polskimi siłami. Jaruzelski dał im to na tacy”

„Sowietom nie zależało na tym, żeby wkraczać do Polski. Chcieli rozstrzygnąć kwestię Solidarności polskimi siłami. Jaruzelski dał im to na tacy”

36 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., w Polsce został wprowadzony stan wojenny. „Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie Polski oraz tego jakby się rozwijała…

„Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło Wolności”

„Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło Wolności”

IPN zachęca do postawienia 13 grudnia w oknach domów, mieszkań oraz urzędów światełek dla upamiętnienia 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Akcja „Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło Wolności” ma upamiętniać wszystkich,…

Dlaczego zabił się Slobodan Praljak

Dlaczego zabił się Slobodan Praljak

29 listopada przed Trybunałem ds Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii w Hadze samobójstwo popełnił chorwacki generał Slobodan Praljak. Miał właśnie zakończyć się jego proces odwoławczy. W 2013 roku w niższej…

Będzie pomnik Lecha Kaczyńskiego w Budapeszcie

Będzie pomnik Lecha Kaczyńskiego w Budapeszcie

Jak poinformowała kancelaria Sejmu, budapesztańscy radni podjęli decyzję o postawieniu pomnika śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. „Radni podkreślili rolę Prezydenta jaką odegrał w ustanowieniu demokratycznej Polski po upadku komunizmu. Zaznaczyli,…

Bez Jana Jakuba Rousseau i „zmian umysłowych” europejskich elit epoki Oświecenia nie byłoby bolszewickiej rewolucji

Bez Jana Jakuba Rousseau i „zmian umysłowych” europejskich elit epoki Oświecenia nie byłoby bolszewickiej rewolucji

„Komunizm był dzieckiem epoki, w której nakładały się różne fenomeny, np. masowe społeczeństwo. Przełom XIX i XX wieku to pojawienie się masowego ruchu robotniczego, a wraz z nim możliwości organizowania…

Podjęli współpracę z komunistyczną i sowiecką bezpieką. Czy byli zdrajcami? (WIDEO x 4)

Podjęli współpracę z komunistyczną i sowiecką bezpieką. Czy byli zdrajcami? (WIDEO x 4)

Postawienie zarzutu zdrady wymaga nie tylko zrozumienia realiów epoki, wymaga również wzięcia pod uwagę, że od zdarzeń dzieli nas upływ czasu, ale również coraz wyraźniejsza bariera kulturowa – podkreślał dr…

Saga rodu Januszewskich – wspomnienia

Saga rodu Januszewskich – wspomnienia

Dzięki uprzejmości pana Jerzego Januszewskiego pochodzącego z ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, mamy dziś sposobność zaprezentować naszym drogim Czytelnikom rys historyczny jego rodziny. Pierwsze wzmianki o rodzinie Januszewskich datują się na…

Prezydent w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym: „Boże, błogosław Polsce wolnej, suwerennej i niepodległej! Boże, błogosław Polakom w Polsce i na całym świecie!” (WIDEO)

Prezydent w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym: „Boże, błogosław Polsce wolnej, suwerennej i niepodległej! Boże, błogosław Polakom w Polsce i na całym świecie!” (WIDEO)

Polska – wiecznie młoda i zniewalająco piękna, groźna, ale i pełna majestatu, wciąż budzi w nas nowe siły i zdolności, dumę i odwagę, wielkie idee i żywe uczucia. Wzrasta razem…

Taka historia… o Marszałku Piłsudskim

Taka historia… o Marszałku Piłsudskim

W związku ze 150 rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego Rok 2017 został ogłoszony decyzją Sejmu RP Rokiem Piłsudskiego. Z tej okazji Fundacja Wolność i Demokracja stworzyła wirtualną wystawę poświęconą Marszałkowi w…

„Piłsudskiego wielbimy, jednak nie zawsze wiemy dlaczego”

„Piłsudskiego wielbimy, jednak nie zawsze wiemy dlaczego”

Pamięć o Józefie Piłsudskim wśród współczesnych Polaków jest dosyć obszerna, jednak to pamięć bardziej romantyczna niż faktograficzna – uważa prof. Wojciech Roszkowski z Instytutu Studiów Politycznych PAN.  Jak zauważa prof.…