Archiwum tematu: wojna polsko-szwedzka

15 marca w Historii Kresów

15 marca w Historii Kresów

1945 – rozpoczęła się wielka pacyfikacja Polaków przez sowieckie NKWD na Grodzieńszczyźnie i koło Mołodeczna. Przez 2 miesiące aresztowano 7.245 osób, z których 109 rozstrzelano na miejscu.…

11 marca w Historii Kresów

11 marca w Historii Kresów

1646 – w Brodach zmarł książę Stanisław Koniecpolski herbu Pobóg – hetman wielki koronny, wcześniej hetman polny koronny. Jeden z największych wodzów I Rzeczypospolitej.…

9 marca w Historii Kresów

9 marca w Historii Kresów

1547 – urodził się Krzysztof Radziwiłł „Piorun” herbu Trąby – wojewoda wileński, hetman wielki litewski, wielki zwycięski wódz w wojnach Rzeczypospolitej z Rosją i Szwecją.…

28 lutego w Historii Kresów

28 lutego w Historii Kresów

1944 – z niemieckiej inspiracji 4. pułk ukraińskiej policji ochotniczej wraz z oddziałem UPA dokonał masakry polskiej ludności we wsi Huta Pieniacka. Zginęło od 800 do 1200 Polaków.…

20 stycznia w Historii Kresów

20 stycznia w Historii Kresów

1616 – urodził się Jerzy Sebastian Lubomirski – marszałek wielki koronny, hetman polny koronny. Wielki wódz, który uratował Polskę przed Potopem szwedzkim.…

17 stycznia w Historii Kresów

17 stycznia w Historii Kresów

1874 – żołnierze rosyjscy zastrzelili 13 unitów w Drelowie na Podlasiu i ciężko zranili 200 wiernych, którzy nie chcieli przejść na prawosławie i oddać kluczy do świątyni.…

7 października w Historii Kresów

7 października w Historii Kresów

1620 – podczas odwrotu po bitwie pod Cecorą zginął pod Mohylowem hetman Stanisław Żółkiewski – wybitny wódz w wojnach przeciwko Rosji, Szwecji, Turkom i Tatarom, pisarz.…

27 września w Historii Kresów

27 września w Historii Kresów

1605 – siły polsko-litewskie hetmana Jana Karola Chodkiewicza rozgromiły Szwedów w bitwie pod Kircholmem. To jedno z największych zwycięstw w historii Rzeczypospolitej.…

24 września w Historii Kresów

24 września w Historii Kresów

1621 – w oblężonym przez Turków obozie pod Chocimiem zmarł hetman Jan Karol Chodkiewicz – jeden z wybitniejszych dowódców w dziejach Europy, obrońca i budowniczy Kresów.…

30 sierpnia w Historii Kresów

30 sierpnia w Historii Kresów

1943 – Rzeź Wołyńska: w Woli Ostrowieckiej grupa bandytów z UPA dokonała masakry 628 Polaków, w tym 220 dzieci do lat 14 i 7 Żydów. Tego dnia masakry ludności polskiej…

18 sierpnia w Historii Kresów

18 sierpnia w Historii Kresów

1941 – gen. Władysław Anders objął dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR nazywanych Armią Andersa. Dzięki niej z sowieckich łagrów uratowano 115 tys. polskich obywateli.…

20 lipca w Historii Kresów

20 lipca w Historii Kresów

1926 – zmarł Feliks Dzierżyński – polski i radziecki komunista z Kresów, twórca i szef pierwszych sowieckich organów bezpieczeństwa: Czeka, GPU i OGPU. Symbol krwawego terroru.…

Strona 1 z 212