Archiwum tematu: PPS

Kostek-Biernacki –żołnierz, wojewoda poleski, pisarz

Kostek-Biernacki –żołnierz, wojewoda poleski, pisarz

Przez 70 lat pisano i mówiono o Kostku – Biernackim tylko negatywnie. Dla wielu w Polsce był „czarną legendą II RP”, „diabłem z Berezy”. Był symbolem przemocy stosowanej przez rodzime…

Skok czterech premierów

Skok czterech premierów

„Nie znam czegoś takiego w dziejach świata, żeby późniejsi najwyżsi dostojnicy państwowi napadli na pociąg pocztowy i go obrabowali” – , tak w Polskim Radiu komentował największy napad rabunkowy w…

97. rocznica rozpoczęcia negocjacji polsko-bolszewickich w Rydze. Czy to tragiczna karta historii Polski?

97. rocznica rozpoczęcia negocjacji polsko-bolszewickich w Rydze. Czy to tragiczna karta historii Polski?

Minęła 97. rocznica rozpoczęcia negocjacji polsko-bolszewickich w Rydze zakończonych podpisaniem 18 marca 1921 roku tzw. traktatu ryskiego między Polską a Rosją sowiecką, kończącego wojnę. Niestety, po latach okazało się, że…

Działalność niepodległościowa PPS w Grodnie

Działalność niepodległościowa PPS w Grodnie

Trzydzieści lat po Powstaniu Styczniowym, w roku 1893, grono osób utworzyło Polską Partię Socjalistyczną, która na swoim sztandarze wypisała hasło niepodległości Polski. Do Grodna takie hasła zaczęły przenikać od roku…

Książka o Żołnierzach Wyklętych, także z Grodzieńszczyzny

Książka o Żołnierzach Wyklętych, także z Grodzieńszczyzny

Historię działań 22 oddziałów antykomunistycznej partyzantki po zakończeniu drugiej wojny światowej, walczących o wolną Polskę między innymi na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, opisał w swojej najnowszej książce pt. „ODDZIAŁY WYKLĘTYCH” polski…

15 marca w Historii Kresów

15 marca w Historii Kresów

1945 – rozpoczęła się wielka pacyfikacja Polaków przez sowieckie NKWD na Grodzieńszczyźnie i koło Mołodeczna. Przez 2 miesiące aresztowano 7.245 osób, z których 109 rozstrzelano na miejscu.…

3 stycznia w Historii Kresów

3 stycznia w Historii Kresów

1863 – Komitet Centralny Narodowy podjął decyzję o wybuchu Powstania Styczniowego z chwilą ogłoszenia branki przez władze carskie.…

8 grudnia w Historii Kresów

8 grudnia w Historii Kresów

1864 – w Poniewieżu urodził się Aleksander Meysztowicz. 1921–22 – premier Litwy Środkowej, potem minister sprawiedliwości i naczelny prokurator RP z obozu Żubrów Wileńskich.…

31 października w Historii Kresów

31 października w Historii Kresów

1865 – w Telszach na Żmudzi urodził się Wilfrid Michael Voynich (właśc. Michał Habdank Wojnicz) – amerykański bibliofil pochodzenia polskiego, odkrywca najbardziej tajemniczej księgi w dziejach świata – tzw. Manuskryptu…

21 października w Historii Kresów

21 października w Historii Kresów

1914 – urodził się Kazimierz Świątek – arcybiskup, Metropolita Mińsko-Mohylewski, kardynał. Pasterz duchowy katolików na Białorusi.…

26 września w Historii Kresów

26 września w Historii Kresów

1908 – na stacji Bezdany na Wileńszczyźnie Józef Piłsudski z 17-osobową grupą bojowców z PPS dokonał napadu na rosyjski pociąg pocztowy wiozący pieniądze do Sankt Petersburga.…

17 września w Historii Kresów

17 września w Historii Kresów

1939 – IV rozbiór Polski. Wojska sowieckie, łamiąc pakt o nieagresji, w uzgodnieniu z Hitlerem najechały Polskę, zajmując Kresy Wschodnie, mordując polskich żołnierzy i cywilów.…

Strona 1 z 3123