8 grudnia w Historii Kresów

8 grudnia 2013

Aleksander

1864 – w Poniewieżu urodził się Aleksander Meysztowicz. 1921–22 – premier Litwy Środkowej, potem minister sprawiedliwości i naczelny prokurator RP z obozu Żubrów Wileńskich.

Urodził się i wychował w Poniewieżu na północnej Litwie. Po śmierci rodziców odziedziczył duży majątek. Studiował w Wilnie. W latach 1909-17 był członkiem rosyjskiej Rady Państwa (z ziem litewsko – ruskich, guberni kowieńskiej). Był jednym ze znaczących polityków optujących za przyłączeniem Litwy do Polski. Zmarł w 1943 r.


1432, wyznaczony przez Jagiełłę do sprawowania władzy na Litwie, stoczył pod Oszmianą bitwę ze Świdrygiełłą spiskującym z Krzyżakami.

1831 – Joachim stanął na czele Komitetu Narodowego Polskiego. Celem organizacji emigracyjnej było wyzwolenie Polski w granicach przedrozbiorowych własnymi powstańczymi siłami, wprowadzenie republiki, zniesienie pańszczyzny, uwłaszczenie włościan i równouprawnienie obywateli.


1858 – urodził się Włodzimierz Marian – polski polityk konserwatywny związany z Galicją. Zmarł w 1917 r. we Lwowie.

1867 – w Skirsobolach Tatarskich na Suwalszczyźnie urodził się Aleksander Sulkiewicz – polski działacz niepodległościowy. Uczestniczył w tworzeniu wileńskich grup . Na przełomie czerwca i lipca 1893 r. wraz ze Stanisławem Wojciechowskim, Józefem Piłsudskim, Stefanem Bielakiem i Ludwikiem Zajkowskim uczestniczył w naradzie w podwileńskim lesie, którą uznano później za I Zjazd Polskiej Partii Socjalistycznej. Zmarł w 1916 r. pod Sitowiczami nad Stochodem.

1889 – urodził się Jan Szczepan Otrębski – polski polonista i językoznawca. Dziekan wydziału humanistycznego Uniwersytetu Stefana Batorego. Członek Instytutu Języka Litewskiego i współautor Słownika Języka Litewskiego, autor trzytomowej Gramatyki Języka Litewskiego. Wykładał m.in. w Berlinie, Moskwie, Pradze, Uppsali, Sztokholmie i Wiedniu. W 1949 r. zainicjował międzynarodowe czasopismo „Lingua Posnaniensis”. Zmarł w 1971 r.

1919 – we Lwowie urodził się Kazimierz Żygulski – polski socjolog kultury, polityk, minister. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej był członkiem lwowskiej Delegatury Rządu, a także sędzią Sądu Specjalnego. Aresztowany przez i zesłany na 10 lat do łagrów. W 1983 r. wybrany w skład Prezydium Krajowej Rady Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

1919 – Paryż: Rada Ambasadorów państw Ententy ustaliła linię Curzona jako wschodnią granicę Polski.

1991 – w Wiskulach w Puszczy Białowieskiej przywódcy Rosji, Białorusi i Ukrainy ogłosili koniec istnienia Związku Sowieckiego. W jego miejsce suwerenne już kraja powołały Wspólnotę Niepodległych Państw. Układ podpisali ze strony Białorusi – Stanisłau , Rosji – Borys , Ukrainy – Leonid Krawczuk.

Kresy24.pl / Historyczne Kalendarium Kresowe – 8 grudnia

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *