22 marca w Historii Kresów

22 marca 2014

Pomnik w miejscu zbrodni w Chatyniu

1943 – Niemcy spacyfikowali wieś koło Mińska mordując 149 osób, w tym wiele polskich rodzin. Według innej wersji, zbrodni dokonali sowieci w mundurach niemieckich.

Według głównej wersji wydarzeń, niemiecki oddział dowodzony przez SS-Brigadeführera Oskara Dirlewangera oraz Batalion Policyjny nr 118 złożony z członków OUN i dawnych żołnierzy sowieckich, którzy przeszli na stronę Niemiec, zamknął mieszkańców w stodole. Tych, którzy próbowali uciec – zastrzelono.


Następnie zbrodniarze zaryglowali stodołę, obłożyli słomą, oblali benzyną i podpalili. Wśród 149 ofiar było 75 dzieci. Szefem sztabu 118 Batalionu był dawny porucznik Armii Czerwonej Grigorij Wasiura, którego potem skazano w ZSRR na karę śmierci.

Po wojnie sowieckie władze spośród bardzo wielu spalonych w czasie wojny wsi na Białorusi wybrali właśnie Chatyń dla upamiętnienia ofiar zbrodni niemieckich. Chodziło o stworzenie na użytek Zachodu dezinformacji w związku z podobnym brzmieniem słów Chatyń i (w języku angielskim pisownia: Khatyn i Katyn) i powiązanie zbrodni w Katyniu z Niemcami.


Mord w Chatyniu był przez dziesięciolecia i jest do dziś szeroko eksponowany przez sowiecką, a obecnie białoruską propagandę. Na miejscu zbrodni utworzono mauzoleum, do którego wożono wszystkie delegacje zagraniczne. Był tu nawet prezydent USA Nixon.

O tym, że ten dezinformacyjny zabieg się powiódł świadczy fakt, że jeszcze do niedawna nawet w Polsce spotykało się osoby, które myliły oba te wydarzenia.

6-metrowej wysokości pomnik w Chatyniu przedstawia mężczyznę niosącego martwego chłopca. Jest to nawiązanie do faktu, który miał rzeczywiście miejsce: mieszkaniec wsi – 56-letni Józef , ranny i poparzony w czasie masakry, po odzyskaniu przytomności znalazł wśród spalonych zwłok umierającego syna, który skonał na jego rękach.

1585 – urodził się Krzysztof – hetman wielki litewski, hetman polny litewski, kasztelan i wojewoda wileński. Wyznawca i protektor kalwinizmu na Litwie. Zmarł w 1640 r.

1786 – urodził się Joachim – polski historyk, działacz patriotyczny, poliglota. Profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Warszawskiego. Prezes założonego w trakcie Powstania Listopadowego Towarzystwa Patriotycznego. Prawdopodobny autor hasła „Za wolność naszą i waszą!” Założyciel w 1815 r. „Tygodnika Wileńskiego” – czasopisma naukowo-literackiego, na łamach którego debiutował Adam . Zmarł w 1861 r. Pochowany na wileńskiej Rossie.

1863: porażka powstańców w bitwie pod Olszakiem.

1864 – w Wilnie został stracony Konstanty – prawnik, dziennikarz, jeden z przywódców Powstania Styczniowego, bohater narodowy Polski, Białorusi i Litwy.

Urodzony w 1838 r. Dzieciństwo spędził w folwarku Jakuszówka koło Świsłoczy na Grodzieńszczyźnie. Studiował m.in. w Petersburgu, angażował się w polsko-rosyjską konspirację przeciwko caratowi. W Guberni Grodzieńskiej zaczął wydawać pismo „Mużyckaja Prauda” – jedno z pierwszych w języku białoruskim, pisane łacinką. Wydawał też dwa inne czasopisma w języku polskim. Opowiadał się za powrotem do federacji polsko-litewskiej, ochroną języka białoruskiego oraz za uwłaszczeniem chłopów.

W czasie Powstania Styczniowego pełnił funkcję komisarza rządu polskiego na Województwo Grodzieńskie, potem Komisarza Pełnomocnego na Litwę. Więziony przez Rosjan w Wilnie, nikogo nie zdradził. Został powieszony na Rynku Łukiskim w Wilnie. Imię Konstantego Kalinowskiego od 2006 r. nosi program stypendialny Rządu RP dla białoruskich studentów wyrzuconych ze studiów za działalność polityczną.

1887 – Józef został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na życie cara, którego autorami byli członkowie Frakcji Terrorystycznej Narodnej Woli.

1891 – urodził się Bogusław Miedziński – , polityk, legionista, minister, marszałek Senatu. Uczestnik strajku szkolnego we Lwowie w 1905 r., student Politechniki Lwowskiej. W czasie I wojny światowej organizator i dowódca Polskiej Organizacji Wojskowej na terenach Rosji oraz dzisiejszej Białorusi i Ukrainy. Adiutant Piłsudskiego, a potem Rydza-Śmigłego. Zmarł w 1972 r.

1939 – rząd Niemiec wymusił na Litwie odstąpienie Rzeszy obszaru Kłajpedy.

Kresy24.pl / Historyczne Kalendarium Kresowe – 22 marca

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *