Archiwum tematu: Powstanie Listopadowe

187 lat temu wybuchło Powstanie Listopadowe

187 lat temu wybuchło Powstanie Listopadowe

Wybuch Powstania Listopadowego poprzedziło utworzenie w 1828 roku tajnego sprzysiężenia w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, na czele którego stanął ppor. Piotr Wysocki. Powstanie organizacji było konsekwencją pogarszającej się sytuacji…

„Już dusza moskiewska tam, raz pierwszy, cesarza nie słusza” – rocznica upadku Reduty Ordona

„Już dusza moskiewska tam, raz pierwszy, cesarza nie słusza” – rocznica upadku Reduty Ordona

Za dwa dni minie rocznica wysadzenia „dzieła fortyfikacyjnego nr 54”, znanego powszechnie jako „Reduta Ordona”. Uroczystości o charakterze państwowym odbyły się wszelako już wczoraj. Quo modo? Niedawne badania podważyły obowiązującą…

Rzeczpospolita Pawłowska księdza Brzostowskiego zostanie na Litwie odbudowana?

Rzeczpospolita Pawłowska księdza Brzostowskiego zostanie na Litwie odbudowana?

Z tej ziemi „nieludnej” i „garstki ludzi zdziczałych” ksiądz Paweł Brzostowski uczynił świadomych obywateli miniaturowego państwa z własną monetą, szkolnictwem i siłami zbrojnymi. Republika Pawłowska obchodziła w miniony weekend swoje…

Nie ma Mikołaja!

Nie ma Mikołaja!

Dzisiaj mija rocznica uchwały sejmu powstania listopadowego, która pozbawiała cara Mikołaja I korony polskiej. Według wdzięcznej opowieści historyka insurekcji 1830 r., późniejszego członka Rządu Narodowego – Stanisława Barzykowskiego za całą…

TDP o Rosji – jakże aktualnie!

TDP o Rosji – jakże aktualnie!

Przytaczamy fragment 1. manifestu Towarzystwa Demokratycznego Polskiego – jednego z dwu najważniejszych obozów politycznych Wielkiej Emigracji. Fragmenty dotyczące ówczesnej Rosji. Autorami Małego Manifestu (1832) byli dwaj członkowie założyciele Towarzystwa: Jan…

Lektura na weekend II: „Nasz Chłopicki wojak dzielny, śmiały”

Lektura na weekend II: „Nasz Chłopicki wojak dzielny, śmiały”

Któż nie słyszał o generale Chłopickim, dyktatorze powstania listopadowego, bohaterze Olszynki Grochowskiej? Jego przykład pokazuje jednak również, na jakie konflikty sumienia narażeni byli bohaterowie epoki napoleońskiej. Józef Grzegorz Chłopicki herbu…

Wróg Litwinów Emilia Plater? (WIDEO)

Wróg Litwinów Emilia Plater? (WIDEO)

W Kopciowie (Kapčiamiestis) kolejny raz zdewastowany został pomnik Emilii Plater – wandale utrącili rzeźbie rękę trzymającą miecz. Na cmentarzu w Kopciowie znajduje się grób Emilii Plater, a w  centrum miejscowości –…

Dramat dzieci powstańców listopadowych

Dramat dzieci powstańców listopadowych

Praktyka ZSRS czynienia z dzieci więźniów politycznych posłusznych obywateli i żołnierzy wywodzi się z czasów powstania listopadowego, kiedy carskie władze zarządziły karne wcielanie już siedmiolatków do armii Imperium Rosyjskiego 24…

Wzdłuż Zbrucza i Żwańczyka

Wzdłuż Zbrucza i Żwańczyka

Wyruszamy w kolejną podróż przez Podole, a konkretnie obwód chmielnicki, ze znanym ukraińskim podróżnikiem Dmytrem Antoniukiem. Ruszamy ze wsi Dowżok przed Kamieńcem Podolskim i przez Rychtę i Słobódkę Rychtowską dojeżdżamy…

Pierwszy sierpnia dzień krwawy, powstał naród Warszawy

Pierwszy sierpnia dzień krwawy, powstał naród Warszawy

Gdy w lipcu 1944 roku Armia Czerwona zbliżała się do granic Warszawy, kilka wydarzeń poprzedzających ten fakt spowodowało, że sytuacja w jakiej znalazło się dowództwo Armii Krajowej, stała się niesłychanie…

„Za Naszą i Waszą Wolność”. O powstańczych Ponarach 1831 roku nikt już prawie nie pamięta

„Za Naszą i Waszą Wolność”. O powstańczych Ponarach 1831 roku nikt już prawie nie pamięta

W skromnej uroczystości w 184. rocznicę bitwy z armią rosyjską uczestniczyli tylko przedstawiciele polskiej ambasady oraz mediów polskich na Litwie. Wszyscy inni zapomnieli? O Ponarach jest co roku głośno z…

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Narodowy Dzień  Pamięci Powstania Warszawskiego

Gdy w lipcu 1944 roku Armia Czerwona zbliżała się do granic Warszawy, kilka wydarzeń, poprzedzających ten fakt, spowodowało, że sytuacja, w jakiej znalazło się dowództwo Armii Krajowej, stała się niesłychanie…