27 lipca w Historii Kresów

27 lipca 2013

Stanisław Szuszkiewicz - pierwszy przywódca suwerennej Białorusi. Jedna z trzech osób, obok Jelcyna i Krawczuka, które "rozwiązały" Związek Sowiecki

Stanisław – pierwszy przywódca suwerennej Białorusi. Jedna z trzech osób, obok Jelcyna i Krawczuka, które „rozwiązały”

1990 – Rada Najwyższa Białorusi przyjęła deklarację o suwerenności republiki.

Zgodnie z deklaracją, Białoruś stała się suwerennym państwem, które przyznawało sobie prawo do decydowania o swoich losach i wybierania własnych przywódców. Ogłoszono, że państwowym językiem będzie białoruski. 25 sierpnia 1991 r. deklaracja suwerenności otrzymała konstytucyjny status prawny – uchwalono deklarację niepodległości. Dzień 27 lipca został ogłoszony Dniem Niepodległości Białorusi.


19 września 1991 r. Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka została ostatecznie przekształcona w Republikę Białoruś. Wtedy też przyjęto herb kraju – Pogoń i biało-czerwono-białą flagę państwową, które zostały potem ponownie zastąpione przez Aleksandra Łukaszenkę symbolami sowieckimi (przeczytaj artykuł na ten temat).

Dodajmy, że spośród wszystkich krajów byłego ZSRR jako pierwsza deklarację suwerenności ogłosiła Estonia – 16.11.1988, potem Litwa – 18.05.1989, Łotwa – 28.07.1989, – 9.03.1990, Rosja – 12.06.1990, Uzbekistan – 20.06.1990, Mołdawia – 23.06.1990, Ukraina – 16.07.1990 i po nich dopiero Białoruś, po której uczyniły to Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan i Tadżykistan. Ostatecznie 8 grudnia 1991 r. przywódcy Rosji, Ukrainy i Białorusi ogłosili w Wiskulach w Puszczy Białowieskiej koniec istnienia ZSRR. Formalnie Związek Sowiecki rozwiązał się 31 grudnia 1991 r.


1876 – we Lwowie urodził się Zygmunt – polski historyk sztuki, muzeolog. Ukończył i studiował na Uniwersytecie Lwowskim. Pracował jako bibliotekarz w Fundacji Hrabiego Baworowskiego we Lwowie. Zginął zamordowany przez Niemców pod murem Ogrodu Saskiego w Warszawie w 1944 r.

1906 – w Mińsku urodził się Jerzy Giedroyc – polski publicysta, redaktor paryskiej „Kultury”. W 20-leciu międzywojennym związany z obozem młodych konserwatystów, autor wspomnień. Po przewrocie majowym 1926 r. jeden z liderów Myśli Mocarstwowej i Związku Pracy Mocarstwowej. Był m.in. prezesem Związku Drużyn Ludowych Mocarstwowej Polski. W 1974 r. na łamach „Kultury” Jerzy Giedroyc sformułował wraz z Juliuszem Mieroszewskim koncepcję, że suwerenność Ukrainy, Litwy i Białorusi jest czynnikiem sprzyjającym niepodległości Rzeczypospolitej, natomiast zdominowanie tych krajów przez Rosję otwiera drogę do zniewolenia także Polski. Zmarł w 2000 r.

1909 – w Truskawcu zmarł Kajetan – polski dziennikarz, powieściopisarz i nowelista pochodzenia ormiańskiego, tworzący w stylu gawędy szlacheckiej. Uczył się w szkołach w Stanisławowie i Lwowie. W 1901 r. był współzałożycielem i redaktorem naczelnym lwowskiego dziennika „Przedświt”. W jego twórczości dominowała tematyka życia szlachty podolskiej. Spopularyzował kulturę huculską w Polsce. Urodzony w 1856 r. w Czerniowie (obecnie Ukraina).

1922 – we Lwowie urodził się Andrzej Seyfried – polski profesor medycyny, doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, pionier w dziedzinie patobiomechaniki oraz leczenia polio. Był uczniem znanej lwowskiej szkoły powszechnej i gimnazjum Mieczysława Kistryna. Zmarł w 2009 r.

1939 – zmarł Stanisław – polski pisarz, publicysta, krytyk literacki, historyk literatury. Ojciec poety – powstańca warszawskiego Krzysztof Kamila Baczyńskiego. W czasie I wojny światowej działał w Polskiej Organizacji Wojskowej, a następnie służył w Komendzie I Brygady Legionów. Należał do grona najbardziej zaufanych oficerów polskiego wywiadu. Urodzony w 1890 r. we Lwowie.

1942 – zmarł Stanisław Ustyanowski – polski prawnik, szef resortu spraw wewnętrznych w II RP. Większość życia spędził we Lwowie. Urodzony w 1857 r.

1966 – zmarł Kazimierz – polski działacz ruchu ludowego. Studiował na Politechnice Lwowskiej. Działał w . W 1915 r. współorganizował Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”. Był także współorganizatorem związków strzeleckich w Galicji w czasie I wojny światowej, legionistą i żołnierzem w wojnie polsko – bolszewickiej. Aresztowany przez , był jednym z oskarżonych w pokazowym Procesie Szesnastu w czerwcu 1945 r. Skazany na rok więzienia. Urodzony w 1890 r.

2007 – zmarł Janusz – polski bibliotekoznawca, bibliofil, publicysta, pisarz, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej i Klubu Miłośników Litwy. Urodzony w 1931 r. w Wilnie.

2009 – zmarł Igor – polski aktor, reżyser teatralny, pedagog. Zawodu aktora uczył się w czasach okupacji w tajnym Studium Teatralnym w Wilnie. Debiutował w marcu 1945 r. na scenie wileńskiego Teatru na Pohulance. Urodzony w 1926 r. w Landwarowie na Wileńszczyźnie.

Kresy24.pl / Historyczne Kalendarium Kresowe – 27 lipca

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *