Archiwum tematu: wojna polsko-turecka

1000 lat między Dnieprem i Wisłą

1000 lat między Dnieprem i Wisłą

W odróżnieniu od ugody perejasławskiej, która w historii Ukrainy jest raczej wstydliwą dla niej kartą, zawarta 16 września 1658 roku Unia hadziacka ma bardzo pozytywne oceny i zasługuje na nieco…

W Szarogrodzie i Barze

W Szarogrodzie i Barze

Dziś wraz z autorem książki „Polskie zamki i rezydencje Ukrainy” – znanym ukraińskim podróżnikiem Dmytro Antoniukiem gościmy w Szarogrodzie i Barze w Obwodzie Winnickim, dwóch bardzo polskich miasteczkach. Z Murowanych…

11 marca w Historii Kresów

11 marca w Historii Kresów

1646 – w Brodach zmarł książę Stanisław Koniecpolski herbu Pobóg – hetman wielki koronny, wcześniej hetman polny koronny. Jeden z największych wodzów I Rzeczypospolitej.…

Podolskie zamki – Międzybóż, Latyczów, Sutkowce, Sawińce, Zińków

Podolskie zamki – Międzybóż, Latyczów, Sutkowce, Sawińce, Zińków

Proponujemy naszym Czytelnikom rajd po słynnych podolskich zamkach – Międzybóż, Latyczów, Sutkowce, Sawińce, Zińków. Przez Chmielnicki drogą E50 dojeżdżamy do Międzyboża, w którym mieści się druga co do wielkości średniowieczna…

26 października w Historii Kresów

26 października w Historii Kresów

1866 – w Zbarażu urodził się Ignacy Daszyński – polski polityk socjalistyczny okresu międzywojennego, premier Polski, marszałek Sejmu, zasłużony dla odzyskania niepodległości kraju. Zmarł w 1936 r.…

22 października w Historii Kresów

22 października w Historii Kresów

1633 – wojna polsko-turecka: wojska hetmana polnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego zatrzymały szturm Turków na Kamieniec Podolski.…

14 października w Historii Kresów

14 października w Historii Kresów

1942 – formalnie powstała Ukraińska Powstańcza Armia – faszystowska ludobójcza formacja zbrojna stworzona przez frakcję banderowską Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów odpowiedzialna za zamordowanie co najmniej 120 tys. cywilnych Polaków na Kresach,…

11 października w Historii Kresów

11 października w Historii Kresów

1675 – odwrót wielotysięcznej armii tureckiej za Dniestr zakończył oblężenie heroicznie bronionej przez garstkę Polaków Trembowli.…

9 października w Historii Kresów

9 października w Historii Kresów

1610 – zwycięskie polskie chorągwie pod wodzą hetmana Stanisława Żółkiewskiego wkroczyły na Kreml. Rozpoczęła się dwuletnia okupacja Moskwy przez armię Rzeczypospolitej.…

7 października w Historii Kresów

7 października w Historii Kresów

1620 – podczas odwrotu po bitwie pod Cecorą zginął pod Mohylowem hetman Stanisław Żółkiewski – wybitny wódz w wojnach przeciwko Rosji, Szwecji, Turkom i Tatarom, pisarz.…

6 października w Historii Kresów

6 października w Historii Kresów

1672 – Turcy w zamian za wielki okup zakończyli 17-dniowe oblężenie Lwowa. Wcześniej 1500-osobowa polska załoga odparła ataki 50-tysięcznej armii kozacko-tureckiej.…

5 października w Historii Kresów

5 października w Historii Kresów

1580 – wojsko polskie rozpoczęło oblężenie Zawołocza. Była to ostatnia walka II zwycięskiej kampanii Stefana Batorego przeciw Rosji. Zdobyliśmy w niej Wielkie Łuki, Wieliż i Uświat.…

Strona 1 z 3123