9 marca w Historii Kresów

9 marca 2014

Portret Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” autorstwa Bacciarellego

1547 – urodził się Krzysztof „Piorun” herbu Trąby – wojewoda wileński, hetman wielki litewski, wielki zwycięski wódz w wojnach Rzeczypospolitej z Rosją i Szwecją.

Był synem Mikołaja Radziwiłła zwanego „Rudym” z birżańskiej linii tego rodu. Już jako młodzieniec walczył w wojnie z Rosją z lat 1558-1570, odpierał rosyjski najazd w 1564 roku. Potem – już jako hetman – walczył z Rosjanami w latach 1577-1582 odpierając atak cara Iwana IV Groźnego i odznaczył się w Bitwie pod Wielkimi Łukami w roku 1580. W czasie wyprawy króla Stefana Batorego na Psków dowodził 4-tysięcznym zagonem, który gromił wojska wroga w centrum Rosji.


Wraz Janem Karolem Chodkiewiczem walczył też przeciwko Szwecji w latach 1600-1611 i w 1601 r. rozgromił Szwedów pod Kokenhausen.

Był opiekunem innowierców w Rzeczypospolitej. Po śmierci króla Batorego zapewnił im swobodę wyznania. Sprzeciwiał się Unii Brzeskiej. Zmarł w 1603 r. w Łosośnej na Grodzieńszczyźnie. Pochowano go w kościele ewangelicko-reformowanym w Kiejdanach.


1652 – umowna data wykorzystania po raz pierwszy liberum veto na Sejmie przez posła województwa trockiego Władysława Sicińskiego. W rzeczywistości nie zgodził się on jedynie na prolongatę obrad Sejmu poza prawnie przewidziany czas 6 tygodni. Dopiero w 1669 r. w Krakowie pierwszego zerwania obrad sejmu koronacyjnego na tydzień przed ich końcem dokonał poseł wołyński Adam Olizar. Ogółem w XVII-XVIII wieku Sejm zerwano 73 razy, z czego 28 przez posłów z ziem litewskich oraz 24 przez posłów z ziem Rusi i Ukrainy.

1863: zwycięstwo powstańców w bitwie pod Myszyńcem.

1890 – urodził się Wiaczesław – sowiecki polityk, minister spraw zagranicznych. 24 sierpnia 1939 roku podpisał układ o nieagresji z Niemcami (zwany układem Ribbentrop-). 28 września 1939 r. podpisał układ o przyjaźni i granicy z Niemcami, który można uznać za kolejny rozbiór Polski. 5 marca 1940 r. na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPZR podpisał decyzję o wymordowaniu 22.467 polskich oficerów, żandarmów, policjantów, osadników, ziemian i inteligentów więzionych w obozach NKWD (). Zmarł w 1986 r.

1919 – ochotnicza kompania powstańców wielkopolskich wyruszyła do Małopolski, aby wziąć udział w walkach z Ukraińcami.

Kresy24.pl / Historyczne Kalendarium Kresowe – 9 marca

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *