8 lipca w Historii Kresów

8 lipca 2013

1659 – armia kozacko-tatarsko-polska pod wodzą Iwana Wyhowskiego zadała Rosjanom straszną klęskę pod Konotopem. Ukraińcy uważają tę bitwę za największy triumf nad Moskwą.

Do bitwy pod Konotopem doszło w czasie wojny polsko-rosyjskiej z lat 1654-1667. W roku 1658 w Hadziaczu porozumieli się z Rzeczpospolitą – uzgodniono tam przekształcenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Rzeczpospolitą Trojga Narodów: Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Księstwa Ruskiego. stanęli przy polskim boku w starciu z Rosją. Przeczytaj artykuł o Ugodzie w Hadziaczu.


Armia Wyhowskiego licząca ok. 20 tys. Kozaków, 20 tys. Tatarów i 1500 Polaków szła na odsiecz Konotopowi obleganemu przez 36-tysięczną armię rosyjską pod wodzą księcia Aleksieja Trubeckiego.

Ten wysłał przeciwko Wyhowskiemu zagon jazdy pod wodzą Semena Pożarskiego. związał nieprzyjaciela walką, a w tym czasie część ordy tatarskiej obeszła Rosjan, przeprawiła się przez rzekę i uderzyła na nich od tyłu.


Zaskoczeni Rosjanie zostali całkowicie rozbici – wymordowali po bitwie 5 tys. jeńców. Potem nastąpił jeszcze straszny najazd tatarski na ziemie rosyjskie. Mehmed IV Girej spalił 10 tys. dworów i zabił lub porwał 27 tys. osób. Bitwa ta jest dziś uważana przez Ukraińców za ich największe zwycięstwo militarne nad Rosjanami.

1796 – zmarł Adam – polski duchowny katolicki, biskup smoleński i łucki, jezuita, historyk, poeta, ojciec polskiego klasycyzmu. Już za życia nazywano go „polskim Horacym” i „spadkobiercą Jana Kochanowskiego”.

Ukończył szkołę jezuitów i wstąpił do zakonu w Pińsku. Był wykładowcą w Akademii Wileńskiej. W 1781 r. król Stanisław August mianował Naruszewicza „kościelnym pisarzem wielkim litewskim”. Urodzony w 1733 r.

1831: zwycięstwo Rosjan w bitwie pod Szawlami.

1893 – urodził się Marceli Nowotko – polski działacz komunistyczny, pierwszy przywódca Polskiej Partii Robotniczej, zdrajca kraju. Od 1916 r. należał do antyniepodległościowej Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy.

Podczas wojny polsko – bolszewickiej 1920 r. stał po stronie bolszewików. W latach 1939-1941 działał w sowieckich strukturach władzy w okręgu białostockim. W 1942 r. zamordowany w ramach wewnętrznych porachunków między komunistami.

1908 – zmarł Konrad Prószyński – polski pisarz, wydawca, działacz oświatowy. Jego ojciec prowadził w Mińsku jeden z pierwszych w Polsce zakładów fotograficznych założony w 1839 r. Oskarżony o działalność patriotyczną polegającą m.in. na umieszczaniu symboli narodowych Polski i Litwy na wykonywanych przez niego fotografiach rodzinnych, został zesłany wraz z rodziną do Tomska na Syberii.

Po powrocie Prószyński założył tajne Towarzystwo Oświaty Narodowej mające na celu szerzenie oświaty wśród ludu. Autor elementarzy, m.in. pierwszego nowoczesnego elementarza wydanego w 1875 r. oraz wydanej w 1879 r. obrazkowej nauki czytania i pisania (podręcznik ten zwyciężył na międzynarodowej wystawie Londyńskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Założyciel warszawskiej Księgarni Krajowej. Urodzony w 1851 r. w Mińsku.

1941 – w łagrze w Uzbekistanie zmarł Mojżesz Schorr – polski historyk orientalista, znawca prawa babilońskiego, semitolog, rabin, działacz polityczny, senator II RP, jeden z twórców nowoczesnej historiografii polskich Żydów.

Studiował i obronił doktorat na Uniwersytecie Lwowskim. We Lwowie prowadził szeroko rozwiniętą pracę pedagogiczną i społeczną. W 1904 r. został prezesem Związku Nauczycieli Religii Mojżeszowej Szkół Ludowych i Średnich w Galicji, założył Wydział Opieki Towarzystwa dla Wspierania Żydowskiej Młodzieży Szkół Średnich. W latach 1903-1905 kierował Towarzystwem dla Szerzenia Oświaty wśród Żydów „Toynbeehale” we Lwowie. Urodzony w 1874 r. w Przemyślu.

Kresy24.pl / Historyczne Kalendarium Kresowe – 8 lipca

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *