Archiwum tematu: Meysztowicz

Polski hrabia przypomina Łukaszence los Janukowycza i stawia ultimatum

Polski hrabia przypomina Łukaszence los Janukowycza i stawia ultimatum

  Mieszkający w Mińsku hrabia Aleksander Pruszyński, który zamierzał w poprzednich wyborach stanąć w szranki z Aleksandrem Łukaszenką w wyścigu o fotel prezydencki, teraz wezwał go do natychmiastowego uwolnienia wszystkich aresztowanych w…

Co się działo we Lwowie przed 100 laty, gdy armia rosyjska wkroczyła do miasta?

Co się działo we Lwowie przed 100 laty, gdy armia rosyjska  wkroczyła do miasta?

Odpowiedzi znajdziemy w relacjach Józefa Białyni Chołodekiego i notatkach z ówczesnej prasy.…

Uniwersytet Stefana Batorego

Uniwersytet Stefana Batorego

Myśl o wskrzeszeniu Uniwersytetu Wileńskiego pojawiła się wśród inteligencji wileńskiej jeszcze przed pierwszą wojną światową. W 1913 roku zwołano zjazd przedstawicieli zarządów miejskich, na którym uchwalono, aby się domagać u…

„Tydzień bezprawia” – działalność band sowieckich na Grodzieńszczyźnie w 1939

„Tydzień bezprawia” – działalność band sowieckich na Grodzieńszczyźnie w 1939

Nocą z 16 na 17 września 1939 roku sowieckie oddziały dywersyjne na Kresach wyszły z konspiracji. Ich zadaniem było spacyfikowanie polskich terenów przed nadejściem Armii Czerwonej. Zaatakowały urzędy państwowe, posterunki…

14 lutego w Historii Kresów

14 lutego w Historii Kresów

1919 – bitwa koło miasta Mosty (dziś Białoruś) rozpoczęła wojnę z bolszewikami. Polskie wojsko zatrzymało tu marsz na zachód oddziałów Armii Czerwonej.…

8 grudnia w Historii Kresów

8 grudnia w Historii Kresów

1864 – w Poniewieżu urodził się Aleksander Meysztowicz. 1921–22 – premier Litwy Środkowej, potem minister sprawiedliwości i naczelny prokurator RP z obozu Żubrów Wileńskich.…

Litwini likwidują polski Uniwersytet w Wilnie

Litwini likwidują polski Uniwersytet w Wilnie

15 grudnia 1939 r., półtora miesiąca po przejęciu od sowietów kontroli nad Wilnem, litewskie władze zlikwidowały polski Uniwersytet Wileński. Trzecią najstarszą uczelnię na ziemiach polskich zastąpiono szkołą litewską.…