29 sierpnia w Historii Kresów

29 sierpnia 2013

Wąs, kowal ze Lwowa, podpala twierdzę w Połocku, umożliwiając jej zdobycie przez wojska Stefana Batorego w 1579 r.

Wąs, kowal ze Lwowa, podpala twierdzę w Połocku, umożliwiając jej zdobycie przez wojska Stefana Batorego w 1579 r.

1579: wojska polsko-litewskie zdobyły po oblężeniu twierdzę w Połocku. Był to początek pierwszej kampanii Stefana Batorego przeciwko Rosji.

Podjęta przez polskiego króla kampania miała na celu odzyskanie Inflant i Ziemi Połockiej, zagarniętych przez cara Iwana IV Groźnego. Batory poprowadził na Rosję najbardziej chyba wielonarodową armię w historii. Byli w niej Polacy, Litwini, Węgrzy, Niemcy, Inflantczycy, Rusini, Tatarzy litewscy i Szkoci.


Oblężenie Połocka, rozpoczęte 11 sierpnia, trwało 19 dni. Decydującą rolę odegrała w nim polska piechota wybraniecka. Twierdza była drewniana, więc po użyciu przez polskie wojsko pocisków zapalających rosyjska załoga skapitulowała. Po stronie polsko-litewskiej było kilkuset zabitych. Armia Batorego zdobyła w mieście zapasy żywności, 38 ciężkich dział, 300 hakownic i 600 rusznic.

Przeczytaj także artykuły o wojnie Stefana Batorego z Rosją, zdobyciu Zawołocza w 1580 roku i oblężeniu Pskowa w 1582 roku oraz „Życie i śmierć Stefana Batorego”, „Stefan Batory zostaje polskim królem”, a także artykuł o dziwnym małżeństwie Batorego.


Oblężenie Połocka 1579. Rycina z XVI wieku

Oblężenie Połocka 1579. Rycina z XVI wieku

1756 – urodził się Jan – polski matematyk, astronom, filozof. Nazywany „arcykapłanem umiejętności na całą Polskę i Litwę”. Należał do utworzonej przez cesarza Napoleona I Bonaparte Komisji Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zmarł w 1830 r. w Jaszunach na Wileńszczyźnie. Przeczytaj więcej o Janie Śniadeckim.

1831: zwycięstwo powstańców w bitwie pod Międzyrzecem Podlaskim. Przeczytaj także artykuły o Powstaniu Listopadowym, o generale Józefie Chłopickim, o Maurycym Mochnackim i obejrzyj filmy dokumentalne o tym powstaniu: Film1, Film2, Film3, Film4.

1887 – w Mohylewie urodził się Stanisław – doktor filozofii, historyk literatury, docent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, dziennikarz pism wydawanych w Wilnie w okresie międzywojennym: endeckiego „Dziennika Wileńskiego” i konserwatywnego „Słowa”. Pobity i więziony za nazwanie Piłsudskiego „kabotynem”. W związku z tą sprawą w trakcie procesu Sejm uchwalił czterozdaniową ustawę karną o ochronie imienia J.Piłsudskiego z sankcją do 5 lat więzienia. Wraz z 350 przedstawicielami polskich elit Wilna został aresztowany w październiku 1939 r. przez i wywieziony do łagru w rejonie Wiatki, gdzie zmarł w 1941 r.

1900 – zmarł Bruno Abdank-Abakanowicz – polski matematyk i wynalazca. W Encyclopaedia Britannica wymieniany jako „matematyk litewski”. Związany z Akademią Techniczną we Lwowie. Urodzony w 1852 r. w Wiłkomierzu (obecnie Litwa).

1931 – w Truskawcu nacjonaliści ukraińscy z OUN zamordowali Tadeusza – polskiego polityka, publicystę, wiceprezesa , działacza ruchu prometejskiego. był bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego, współtwórcą Polskiej Organizacji Wojskowej, działaczem Stronnictwa Niezawisłości Narodowej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Opowiadał się za porozumieniem polsko-ukraińskim i dialogiem z ukraińskimi ruchami  narodowymi. Urodzony w 1889 r.

Kresy24.pl / Historyczne Kalendarium Kresowe – 29 sierpnia

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *