21 grudnia w Historii Kresów

21 grudnia 2013

Sowieckie ruble zamiast polskich złotych

1939 – na terenach RP zajętych przez ZSRR wycofano z obiegu polskiego złotego bez możliwości wymiany na nowo wprowadzonego rubla. Miliony Polaków straciły oszczędności.

1574 – urodził się Piotr – prawosławny metropolita kijowski uznany za świętego.


1686 – król zaprzysiągł we Lwowie traktat pokojowy kończący wojnę polsko-rosyjską.

1796 – w Miasocie koło Mołodeczna urodził się – polski poeta, współzałożyciel Towarzystwa Filomatów, w 1820 r. założyciel Związku Promienistych, w latach 1820-23 prezes Zgromadzenia Filaretów, członek Towarzystwa Szubrawców. W maju 1821 r. na zaproszenie Jana został przyjęty do wileńskiej loży „Szkoła Sokratesa”. Pochowany w Smolanach niedaleko Orszy. Zmarł w 1855 r. w Kochaczynie pod Orszą. Przeczytaj artykuł o Tomaszu Zanie.


1798 – w Wilnie zmarł Wawrzyniec – polski architekt, przedstawiciel klasycyzmu, profesor Uniwersytetu Wileńskiego. Zaprojektował m.in. ratusz w Wilnie, katedrę w Wilnie, pałac biskupi w Wilnie (Pałac Napoleona), niektóre budynki zespołu pałacowego w Werkach, ratusz w Widzach, katedrę w Mejszagole, kościół-rotundę w Suderwie, kościół w Janowie pod Kownem, dom Karpiów przy ul. Trockiej w Wilnie. (Urodzony 1753 r. w Migańcach na Wileńszczyźnie).

1801 – w Ilińcach na Kijowszyźnie urodził się Tomasz Padurra – polski i ukraiński poeta. Potomek patriotycznej rodziny szlacheckiej herbu Sas. Zwolennik wspólnej walki o niepodległość Polaków i Rusinów. Uczestniczył w Powstaniu Listopadowym – walczył w oddziale Wacława Rzewuskiego. Był nazywany „śpiewakiem kozacczyzny” – popularyzował ukraiński folklor poprzez muzykę. Tłumaczył na język ruski poezję Adama Mickiewicza, m.in. poemat „Konrad Wallenrod”. Autor licznych dumek ukraińskich, m.in. „Hej sokoły”. Zmarł w 1871 r.

1867 – cesarz Austrii przyjął Konstytucję Grudniową przekształcającą Cesarstwo w Monarchię Austro-Węgierską i przyznającą Galicji ograniczoną autonomię.

1874 – urodził się Tadeusz – polski pisarz, satyryk, krytyk literacki i tłumacz. Przed wojną działał w lwowskim oddziale Związku Literatów Polskich, a potem także – niestety – był członkiem kolegium redakcyjnego pisma Związku Pisarzy Sowieckich „Nowe Widnokręgi”. Publikował w „Czerwonym Sztandarze” i uczestniczył w imprezach propagandowych. 19 listopada 1939 r. podpisał oświadczenie pisarzy polskich witające przyłączenie „Zachodniej Ukrainy” do Ukrainy Radzieckiej. Zamordowany przez Niemców w 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie w grupie polskich profesorów lwowskich uczelni.

1878 – we Lwowie urodził się Jan – polski matematyk, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Profesor uniwersytetów we Lwowie, Warszawie a po wojnie w Dublinie. Jeden z twórców polskiej szkoły matematycznej, tzw. szkoły lwowsko-warszawskiej. W czasie wojny uczestniczył w nauczaniu podziemnym. Zmarł w 1956 r.

1889 – urodził się Jan Konstanty – polski historyk, członek Polskiej Akademii Nauk, profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Jagiellońskiego. Zmarł w 1965 r.

1910 – w Wilnie urodził się Michał Szwejlich – polski aktor żydowskiego pochodzenia. Zmarł w 1995 r.

1950 – zmarł Jan – polski prawnik, polityk, minister skarbu, brat Józefa Piłsudskiego. W 1918 r. należał do Tymczasowej Komisji Rządzącej w Wilnie, był tu także sędzią Sądu Okręgowego. W 1922 r. został posłem na Sejm Litwy Środkowej. Po agresji ZSRR na Polskę r. został aresztowany w Wilnie przez NKWD i wywieziony na Łubiankę w Moskwie. Zwolniony na mocy układu -Majski w lecie 1941 r.  Ewakuowany z ZSRR. (Urodził się w 1876 r. w Zułowie).

Kresy24.pl / Historyczne Kalendarium Kresowe – 21 grudnia

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *