20 kwietnia w Historii Kresów

20 kwietnia 2013

Wincenty Pol - portret autorstwa Andrzeja Grabowskiego

Wincenty Pol – portret autorstwa Andrzeja Grabowskiego

1807 – urodził się Wincenty Pol – wybitny polski poeta i geograf związany z Kresami. To właśnie on jako pierwszy użył pojęcia Kresy w swoim poemacie „Mohort” z 1854 roku.

Wychował się we Lwowie, ukończył kolegium jezuickie w Tarnopolu, następnie . Wykładał na Uniwersytecie Wileńskim. Brał udział w Powstaniu Listopadowym jako podchorąży 10 Pułku Ułanów Litewskich i był ranny. Zaangażowany w działalność niepodległościową. W latach 1841–44 podróżował prowadząc badania terenowe w Karpatach Wschodnich, na Pokuciu, Wołyniu, Polesiu, w Tatrach, Wielkopolsce, Kujawach i Pomorzu Gdańskim. Kierował redakcją Biblioteki Naukowego Zakładu im. Ossolińskich we Lwowie. Zmarł w 1872 r.


Jak wspomnieliśmy, to właśnie Wincenty Pol jako pierwszy użył pojęcia „Kresy”. Nie dotyczyło ono jednak w tamtym okresie dawnego pogranicza Wielkiego Księstwa Litewskiego z Moskwą tylko obszarów między Dnieprem a Dniestrem, gdzie niegdyś znajdował się najdalej wysunięty pas placówek wojskowych chroniących Rzeczpospolitą przed Tatarami. Dopiero z czasem pojęcia tego zaczęto używać – jak my obecnie – na określenie całości dawnych wschodnich rubieży naszego kraju w różnych okresach historycznych.

1585 – Dania po otrzymaniu odszkodowania od Rzeczypospolitej zrezygnowała ze swych pretensji do Piltynia w Inflantach.


1706 – zmarł Hieronim Augustyn – hetman wielki koronny, hetman polny koronny, wojewoda krakowski, podskarbi wielki koronny, marszałek nadworny koronny.

1855 – założono Starożytności w Wilnie.

1864 – : utworzono Rząd Narodowy Bronisława Brzezińskiego.

1909 – we Lwowie urodził się Witold Krzemieński – polski , dyrygent. Ukończył Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Grał w orkiestrze Teatru Wielkiego we Lwowie, w latach 1937-39 w grupie pierwszych skrzypiec w lwowskiej orkiestrze radiowej. W 1944 r. został dyrygentem Filharmonii we Lwowie. Opuścił w 1945 r. Pracował w Krakowie, Łodzi, Poznaniu. Zmarł w 2001 r.

1915: został zbombardowany przez niemieckie samoloty i sterowce, zginęło 13 osób, 34 zostały ranne.

1921 – zmarła Teresa Ciszkiewiczowa – polska lekarka, jedna z pionierek ruchu emancypacyjnego w Polsce. Brała aktywny udział w pracy patriotyczno – społecznej, m.in. w POW i Kole Kobiet Korony i Litwy. Urodzona w 1848 r. w majątku rodzinnym Niewieżniki na Ziemi Kowieńskiej.

1925 – w Łucku urodziła się Irena Rybczyńska-Holland – polska dziennikarka i publicystka.

1937 – we Lwowie urodziła się Krystyna Rodowska – polska poetka, krytyk literacki, tłumaczka.

2008 – w Waszyngtonie zmarł Andrzej Pomian (właśc. Bohdan Sałaciński) – polski historyk, polityk i pisarz emigracyjny urodzony pod Czarnym Ostrowiem koło Kamieńca na Podolu.

Kresy24.pl / Historyczne Kalendarium Kresowe – 20 kwietnia

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *