Archiwum tematu: Słowacki

Kresy we Francji: „Krzemieniec – Ateny Wołyńskie – miasto Słowackiego”

Kresy we Francji: „Krzemieniec – Ateny Wołyńskie – miasto Słowackiego”

– Wrócił Pan z Paryża, gdzie Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, którym Pan kieruje, zorganizowało wystawę o Juliuszu Słowackim i jego rodzinnym mieście – Krzemieńcu. Także sesję naukową…

Litewska policja wszczęła dochodzenie w/s profanacji mauzoleum Piłsudskiego w Wilnie

Litewska policja wszczęła dochodzenie w/s profanacji mauzoleum Piłsudskiego w Wilnie

Wileńska komenda policji wszczęła dochodzenie w sprawie profanacji mauzoleum Piłsudskiego na Rossie. Akt wandalizmu został potępiony przez premiera Sauliusa Svernelisa oraz szefa dyplomacji Linasa Linkeviciusa. Przypomnijmy, w czym rzecz. W…

Święto Wojska Polskiego w Wilnie

Święto Wojska Polskiego w Wilnie

Mieszkający w Wilnie Polacy – Wilniuki – nie wyobrażają sobie, by ich rodzinne miasto mogło nie wziąć udziału w obchodach dnia chwały oręża polskiego. „Rocznicowość” 15 sierpnia składa się z…

Dramat dzieci powstańców listopadowych

Dramat dzieci powstańców listopadowych

Praktyka ZSRS czynienia z dzieci więźniów politycznych posłusznych obywateli i żołnierzy wywodzi się z czasów powstania listopadowego, kiedy carskie władze zarządziły karne wcielanie już siedmiolatków do armii Imperium Rosyjskiego 24…

O „Państwie Mińkowieckim” na Podolu

O „Państwie Mińkowieckim” na Podolu

Ignacy Ścibor-Marchocki ustanowił w swym państwie sąd przysięgłych, w którym zasiadał w szkarłatnej todze jako sędzia, a ławę przysięgłych stanowiło 12 najstarszych wieśniaków. Zniósł pańszczyznę. Poddanym kazał obchodzić „święto Ceres”,…

„Ohydne oblicze Polaków”. IPN odpowiada na tekst Grossa

„Ohydne oblicze Polaków”. IPN odpowiada na tekst Grossa

14 września 2015 r. Jan T. Gross opublikował w niemieckim „Die Welt” tekst o domniemanej współczesnej ksenofobii Polaków w kontekście win z okresu II wojny światowej pt: „Żadnego poczucia wstydu”. Na…

Co 80 lat temu pisała prasa o śmierci Marszałka Piłsudskiego?

Co 80 lat temu pisała prasa o śmierci Marszałka Piłsudskiego?

12 maja mija 80 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Lwowska prasa codzienna tak opisywała tę tragiczną w dziejach Polski chwilę. WARSZAWA (PAT) Pierwszy Marszałek Polski, Józef Piłsudski, zmarł dnia 12…

Po Kijowie polskimi śladami

Po Kijowie polskimi śladami

Niedzielny przedwiosenny poranek grupa studentów z fakultetu języka polskiego NDU w Nieżynie oraz członkowie Stowarzyszenia Polaków „Aster”, udali się na wycieczkę do Kijowa. Naszą przewodniczką była wiceprezes Związku Polaków na…

1000 lat między Dnieprem i Wisłą

1000 lat między Dnieprem i Wisłą

Jednym z najwybitniejszych hetmanów kozackich był Iwan Mazepa, ważna postać jako nie tylko hetman Ukrainy Lewobrzeżnej, ale polityk mający znaczący udział w historii całej Ukrainy, a także Rosji i Rzeczypospolitej.…

Berdyczów w latach rewolucji i wojny domowej (cz.1)

Berdyczów w latach rewolucji i wojny domowej (cz.1)

W przededniu przewrotu bolszewickiego w 1917 roku Berdyczów był typowym dla prawobrzeżnej Ukrainy miastem o średnio rozwiniętym przemyśle, takimże handlu, niskim poziomie sanitarnym i wysokiej przestępczości. Szczególnie dotkliwy był problem…

Życie towarzyskie w relacji pamiętnikarzy

Życie towarzyskie w relacji pamiętnikarzy

Życie Polaków pierwszej połowy XIX w. w Wielkim Księstwie Litewskim, ze szczególnym uwzględnieniem Wileńszczyzny i Wilna, znalazło potwierdzenie głównie w pamiętnikach tamtejszego ziemiaństwa i inteligencji. Choć ich autorzy żyli w…

Kontrabanda w II Rzeczpospolitej

Kontrabanda w II Rzeczpospolitej

Trudna sytuacja ekonomiczna w Polsce dwudziestolecia międzywojennego spowodowała, że wielu jej obywateli, w tym mieszkańców dzisiejszej Zachodniej Białorusi trudniło się przemytem. Polskie służby graniczne robiły co mogły, by udaremnić nielegalny…

Strona 1 z 3123