14 lutego w Historii Kresów

14 lutego 2014

Plakat z wojny polsko-bolszewickiej

1919 – bitwa koło miasta (dziś Białoruś) rozpoczęła wojnę z bolszewikami. Polskie wojsko zatrzymało tu marsz na zachód oddziałów Armii Czerwonej.

Bolszewickie wojska podążały w ślad za wycofującymi się na zachód oddziałami niemieckimi. Polskie wojska w liczbie 12 szwadronów kawalerii, 12 batalionów piechoty i 3 baterii dział  weszły pomiędzy Niemców i Rosjan, powstrzymując oddziały sowieckiego Frontu Zachodniego.


W pierwszej fazie wojny polskimi oddziałami w rejonie rzeki Prypeć – tzw. Grupą Poleską dowodził gen. Antoni . Grupą Wołyńską dowodził gen. Edward . W rejonie Skidla i Wołkowyska operowała polska Dywizja Litewsko – Białoruska gen. Wacława Iwaszkiewicza – Rudoszańskiego.

1757 – urodził się książę Kazimierz Nestor – generał artylerii litewskiej, marszałek Sejmu Czteroletniego. Zmarł w 1798 r.


1831: w bitwie pod Stoczkiem polska dywizja Józefa Dwernickiego pokonała wojska rosyjskie pod dowództwem Fiodora Geismara.

1851 – urodził się Walenty Dec – polski kompozytor, organista, profesor Konserwatorium Krakowskiego, animator życia muzycznego i polski patriota. Wychowany we Lwowie. Od 1873 r. prowadził chór w Teatrze im. hrabiego Skarbka we Lwowie. Zmarł w 1938 r.

1892 – urodził się Tadeusz – dowódca brygady Wojska Polskiego. Członek Polowych Drużyn „Sokoła” i Związku Młodzieży Polskiej „Zet” oraz Legionów. W latach 1932-1935 odbywał praktykę na stanowisku dowódcy 5 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. Był oficerem, który w okresie międzywojennym najdłużej sprawował funkcję szefa polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Zmarł w 1985 r.

1907 – otwarto Lwowską Galerię Obrazów.

1910 – urodził się Henryk – polski aktor występujący przed wojną w wileńskim Teatrze na Pohulance oraz we Lwowie. Zmarł w 1991 r.

1943 – zmarł Aleksander – w latach 1921–1922 premier Litwy Środkowej, minister sprawiedliwości i naczelny prokurator II RP w latach 1926-1928, działacz tzw. „stronnictwa żubrów wileńskich”.

Urodził się i wychował w Poniewieżu w północnej Litwie. Po śmierci rodziców odziedziczył duży majątek. Studiował w Wilnie. W latach 1909-1917 mieszkał w Sankt Petersburgu, był członkiem rosyjskiej Rady Państwa z ziem litewsko-ruskich i guberni kowieńskiej. Był jednym ze znaczących polityków opowiadających się za przyłączeniem Litwy do Polski. Urodzony w 1864 r.

1962 – zmarł Stefan Miler – legionista, pedagog, założyciel ogrodu zoologicznego w Zamościu. W czasie I wojny walczył w 1 Pułku Legionów Polskich i na Polesiu. Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie II wojny mimo nacisków, szantażu, aresztowania córki i kilku miesięcy więzienia nie podpisał volkslisty. Działał w konspiracji i w tajnym nauczaniu. Urodzony w 1888 r.

1989 – zmarł Wincent – białoruski polityk, prezydent Białoruskiej Republiki Ludowej. Formalnie szef „państwa białoruskiego” na uchodźstwie. Urodzony w 1903 r. w Budsławiu. Ukończył Gimnazjum Białoruskie w Wilnie, po studiach został tam nauczycielem. Po agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r. został aresztowany i zesłany do łagru. Od 1942 r. był w armii gen. Andersa. Po wojnie mieszkał w Kanadzie. Po śmierci Mikoły Abramczyka w 1970 r. został wybrany na przewodniczącego emigracyjnej Rady Białoruskiej Republiki Ludowej.

1993 – Algirdas zwyciężył w pierwszych bezpośrednich wyborach prezydenckich na Litwie.

Kresy24.pl / Historyczne Kalendarium Kresowe – 14 lutego

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *