Archiwum tematu: Konfederacja Targowicka

„Sojusznicza” interwencja. Jak Rosja polskiej wolności broniła

„Sojusznicza” interwencja. Jak Rosja polskiej wolności broniła

225 lat temu, 18 maja 1792 r., licząca prawie 100 tys. żołnierzy rosyjska armia przekroczyła granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając interwencję pod hasłami „obrony zagrożonej wolności”. Wydarzenie to zapoczątkowało wojnę polsko-rosyjską, zwaną…

„Im więcej będziemy mieli przyjaciół na Wschodzie, tym większe będzie nasze znaczenie na Zachodzie”

„Im więcej będziemy mieli przyjaciół na Wschodzie, tym większe będzie nasze znaczenie na Zachodzie”

„Unowocześnić państwo, stworzyć zaczątki nowoczesnej administracji, umocnić pozycję miast, odbudować armię, ale przede wszystkim ograniczyć (…) władzę oligarchów, którzy w istocie stali ponad państwem, których interesy Rzeczypospolitej niewiele interesowały, którzy…

225 lat temu Polska uchwaliła pierwszą w Europie konstytucję

225 lat temu Polska uchwaliła pierwszą w Europie konstytucję

225 lat temu Polska i Litwa stały się oficjalnie jednym, niepodzielnym państwem. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była…

Najwięksi zdrajcy Rzeczypospolitej, jak Szczęsny Potocki, zostaną pohańbieni

Najwięksi zdrajcy Rzeczypospolitej, jak Szczęsny Potocki, zostaną pohańbieni

II rozbiór był wielką kompromitacją organizatorów Konfederacji Targowickiej, którzy wybłagali w Petersburgu okupację Rzeczypospolitej. Ich działanie okazało się zbrodnią popełnioną przeciwko własnemu narodowi. Przegrał również król Stanisław August Poniatowski, gdyż jego…

16 marca w Historii Kresów

16 marca w Historii Kresów

1927 – we Lwowie urodził się Stanisław Dulz – polski reżyser filmów animowanych. Twórca „Bolka i Lolka” i „Porwania Baltazara Gąbki”.…

25 lutego w Historii Kresów

25 lutego w Historii Kresów

1634 – wojna polsko-rosyjska: kapitulacja Rosjan w Bitwie pod Smoleńskiem – jedno z największych polskich zwycięstw nad Rosją.…

23 listopada w Historii Kresów

23 listopada w Historii Kresów

1793 – w Grodnie zakończył obrady ostatni Sejm I Rzeczypospolitej, trwający od 17 czerwca. W wyniku podjętych uchwał Polska straciła faktycznie suwerenność i stała się protektoratem rosyjskim.…

15 października w Historii Kresów

15 października w Historii Kresów

1833 – zmarł książę Michał Kleofas Ogiński – polski kompozytor, podskarbi i miecznik wielki litewski, członek konfederacji targowickiej i grodzieńskiej, uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej na Litwie, działacz niepodległościowy i emigracyjny, senator…

23 lipca w Historii Kresów

23 lipca w Historii Kresów

1829 – zmarł Wojciech Bogusławski – aktor, dramaturg, dyrektor Teatru Narodowego. Organizował występy Grodnie, Wilnie, Dubnie i Lwowie. Autor pierwszej opery narodowej.…

22 lipca w Historii Kresów

22 lipca w Historii Kresów

1654 – armia carska zdobyła broniony przez Rzeczpospolitą Mścisław dokonując tzw. Rzezi Trubeckiego. Rosjanie wymordowali 15 tys. mieszkańców, w tym kobiety i dzieci.…

28 czerwca w Historii Kresów

28 czerwca w Historii Kresów

1569 – uchwalono Unię Lubelską, w wyniku której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną.…

9 maja w Historii Kresów

9 maja w Historii Kresów

1863 – klęska powstańców styczniowych pod wodzą Zygmunta Sierakowskiego w trzydniowej Bitwie pod Birżami. W jej wyniku powstanie na Litwie zaczęło wygasać.…

Strona 1 z 212