Dokumenty obrony Lwowa 1939, cz. III (10 września)

10 września 2016

cmentarz orlat lwowskich2

Niemcy jeszcze nie dotarli do miasta, ale się zbliżają. Tymczasem gen. Władysław , d-ca obrony Lwowa nakazuje stworzyć zaporę przed przeciwnikiem…


DZIEŃ 3 – 10 września 1939

„[…] .
Gen. W. Langner do gen. S. Dembińskiego. Polecenie zorganizowania osłony na południowym wschodzie i obrony węzłów drogowych.


DOWÓDCA ODCINKA LWÓW
Ldz. 171/Op.

Lwów, dnia 10 września 1939 r.

PAN GENERAŁ BRYG. DEMBIŃSKI

Pan Minister Spraw Wojskowych wyznaczył Pana Generała do zorganizowania osłony na ogólnej linii: Komarno wyłącznie, , , Rybnik wyłącznie, oraz wgłąb na liniach komunikacyjnych, prowadzących na wschód w granicach od północy rz[eki] Dniestr, od południa granica Państwa, ze specjalnym uwzględnieniem rejonu -Borysław.

Zadaniem Pana Generała jest zorganizowanie w pierwszym rzędzie obrony węzłów drogowych.\

Panu Generałowi podlegają wszystkie jednostki, znajdujące się na tym terenie, mianowicie:
1) garnizon Drohobycz. Rodzaj i ilość jednostek jest mi nie znana (teren OKX)
2) garnizon . Jednostki: Ośrodek 11DP – 3 bat. piechoty, dowództwo grupy asyst[encyjnej], nr 7 z dwoma kompaniami asyst. nr 65 i 66, dtwo b[at.] wart[owniczego] 63, pluton ckm b. wart. 63, 1 i 2 komp. b. wart. 63,
3) garnizon Żydaczów: 1 komp. baonu wart. 63, oraz baony O[brony] N[arodowej] stryjski i stanisławowski, będące na granicy węgierskiej, a wchodzące w skład wojsk tegoż pododcinka.

Dca tego pododcinka mjr Welz ma m.p. w Stryju.

Dysponowanie tymi batalionami jest możliwe tyko częściowo, gdyż pełnią one służbę graniczną.

DOWÓDCA ODCINKA LWÓW
LANGNER
Gen. Bryg.

Otrzymują:
Dca Obrony Lwowa Pan Gen. Dyw. PRICH
Ppłk DMYSZEWICZ
Kmdci Garn. Drohobycz, Stryj, Żydaczów
Dca Pododcinka Stryj.

Zr
SZEF SZTABU DOK nr VI
Rudka

Odpis, maszynopis

Polecenie organizacji zewnętrznego pierścienia gen. Langner otrzymał 9 września, a więc dzień wcześniej, od Tadeusza Kasprzyckiego, min. spraw wojsk. przebywającego wówczas z cały gabinetem w Łucku na Wołyniu.

Gen. Stefan Dembiński został na mocy niniejszego rozkazu zobowiązany do organizacji południowego odcinka tegoż pierścienia jako d-ca Grupy „Stryj”.

Rozkaz zawiera jeden ewidentny błąd: mowa jest o tym, że egzemplarz rozkazu ma otrzymać gen. Rudof Prich – „dca obrony Lwowa”. W rzeczywistości Prich został powołany na stanowisko d-cy Obrony Obszaru Lwów. Gdyby było inaczej, znaczyłoby to, że ze stanowiska zrezygnował Władysław Langner.

Słówko na temat „granicy węgierskiej”. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że II RP graniczyła od południa z Czechosłowacją i Rumunią. Przez większość XX-lecia tak właśnie było. Jednakże w marcu 1939 Węgrzy za zgodą Hitlera zajęli Ruś Podkarpacką, zyskując tym samym granicę z Polską.

CDN

Dominik Szczęsny-Kostanecki

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *