Wacław Czepiołko z Kureczek

27 Lut 201300 (na podstawie  relacji  syna Wiktora Czepiołko) Przed II wojną światową, wieś Kureczki znajdowała się  na terenie woj. Nowogródzkiego – wg ...

Tadeusz Karlik z Łancew Ługa

23 Lut 201320 (Relacja rozmowy z dnia 14 maja 2004 r.) Przed II wojną światową mieszkaliśmy w m. Łancew Ług gm. Dobromyśl pow. Baranowicze w woj. Nowogródzkim. W 1939...

Młyn Wodny w Iwieńcu

11 Sty 201300 W latach 1921- 39, oraz w czasie sowieckiej (1939 - 41) i niemieckiej (1941- 44) okupacji w Iwieńcu pow. Wołożyn woj. Nowogródzkie, funkcjonował młyn wodny....

Kolonie letnie w Nowojelni

28 Lis 201200 („Życie Nowogródzkie” nr 41 z dnia 10 X 1937 r.) Zrzeszenie Wojewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w roku bieżącym zorganizowało kolonie...
Strona 1 z 212