Archiwum Kresowe

Iwonna Kasta, „Łucja i Kazimierz Dzierżyńscy z Iwieńca”

Iwonna Kasta, „Łucja i Kazimierz Dzierżyńscy z Iwieńca”

(Na podstawie wspomnień Marii z Rutkowskich Wierszyłłowskiej i Heleny z Rutkowskich Kasta) Dzierżyńscy osiedli w majątku Oziembłowo (później nazwanego Dzierżynowem) i byli sąsiadami Rutkowskich właścicieli majątku Podgórze, a nie jak…

„Pohorełka – wioska na Nowogródczyźnie”

„Pohorełka – wioska na Nowogródczyźnie”

W latach 1921/39, w Pohorełce k. Iwieńca zamieszkiwały rodziny: – Achremów, – Adamowiczów: Kazimierz Adamowicz z żoną Franciszką zd. Orłowska ( pochodziła z Pokucia k. Iwieńca). Dzieci: Bronisław „Broniś”, Emilia,…

Janina Zdasień „Wspomnienia”

Janina Zdasień „Wspomnienia”

Spisane za namową Jej syna, p. Zbyszka Zdasienia w 1979 r., który przed śmiercią zezwolił Stanisławowi Karlikowi na publikację, i zapoznawanie Przyjaciół i interesujących się historią Polskich Kresów. Zawierające niestety,…

„Z flotylli pińskiej do polskiej partyzantki”

„Z flotylli pińskiej do polskiej partyzantki”

(Na podstawie wiadomości udostępnionych przez p. Ignacego Burdziełowskiego) Wachmistrz Antoni Burdziełowski urodził się w 1916 r., pod zaborem rosyjskim, w m. Hradki w Guberni Mińskiej ( w niepodległej Polsce gm.…

Zenon Kłaczkiewicz, „Ocalić od zapomnienia”

Zenon Kłaczkiewicz, „Ocalić od zapomnienia”

Szamotuły 2008-08-03 Rudnia Nalibocka Dzieje się ta cała historia na Kresach Wschodnich, w bardzo malowniczej Puszczy Nalibockiej. Tam wśród lasów i łąk oraz dużej ilości rzeczek i rzeczułek zamieszkiwali ludzie…

Brygady „Łupaszki” 1943 – 1952

Brygady „Łupaszki” 1943 – 1952

Książka – album IPN opracowana przez p. Kazimierza Krajewskiego, dr.Tomasza Łabuszewskiego, dr. hab. Piotra Niwińskiego, robi wrażenie Dla wszystkich, którym nie jest obojętna historia Polski, ma znaczenie i uświadamia czym…

Miasteczko Iwieniec przed II wojną światową

Miasteczko Iwieniec przed II wojną światową

Z danych zawartych w książce Bronisława Króla pt. „O wychowaniu w środowisku małomiasteczkowym”… wynika, że na Ziemi Iwienieckiej dominowali Polacy. Według spisu powszechnego w 1936 roku ogółem na terenie gminy…

Lachowo – gajówka w Puszczy Nalibockiej

Lachowo – gajówka w Puszczy Nalibockiej

(Wojenne losy rodziny Państwa Wojtkiewiczów – historia udostępniona przez p. Zbigniewa Wojtkiewicza – syna p. Ryszarda Wojtkiewicza) Lachowo ( przed 1914 r.) – zaścianek nad Lebieżodą pow. Oszmiański, 4 okr.…