18 listopada w Historii Kresów

18 listopada 2013

Ignacy Jan w scenie filmu „Sonata Księżycowa”

1860 – w Kuryłówce na Podolu urodził się Ignacy Jan Paderewski – wybitny polski pianista, kompozytor, polityk, premier Polski i wybitny działacz niepodległościowy. Profesor konserwatorium w Warszawie.

Biografia tego Wielkiego Polaka jest dobrze znana, więc przypomnimy tu tylko jego kresowe dzieciństwo. Matka przyszłego artysty – Poliksena z domu – była córką Zygmunta, filomaty i przyjaciela Adama Mickiewicza. Zmarła tuż po urodzeniu syna. Ignacym i jego starszą siostrą Antoniną opiekował się ojciec, uczestnik Powstania Styczniowego, który za udział w narodowym zrywie przesiedział rok w kijowskim więzieniu. W tym czasie dziećmi opiekowała się ciotka.


Paderewski od dzieciństwa przejawiał uzdolnienia muzyczne, grając na starym rodzinnym fortepianie

Duży wpływ na wychowanie Ignacego wywarł też były powstaniec listopadowy Michał Babiński, który uczył go historii, geografii, francuskiego i polskiej literatury. W 1890 r. Ignacy Paderewski kupił w Żytomierzu dom przy ulicy Podolskiej 12A, w którym zamieszkał też jego ojciec z żoną Anną oraz przyrodnimi braćmi i siostrą Marią.


Po rewolucji władza bolszewicka zaliczyła Marię do „wrogów ludu”. W latach 30-ch Paderewski próbował wydostać ją z sowieckiej Ukrainy – bezskutecznie. Często głodowała i żeby przeżyć sprzedawała na bazarze nuty po kompozytorze. Ich dom stoi do dziś w Żytomierzu, ale jest w złym stanie. Również oboje rodzice Paderewskiego są pochowani w Żytomierzu.

1489 – na zamku w Radomiu wielki mistrz Johann von Tieffen złożył hołd lenny Kazimierzowi IV Jagiellończykowi.

1700 – wojna domowa na Litwie: bitwa pod Olkienikami stoczona pomiędzy szlachtą wszystkich województw litewskich oraz Inflant i Żmudzi z wojskami Sapiehów.

1867 – w Stryju urodził się Andrzej Nosowicz – polski polityk, minister kolei żelaznych. Budowniczy linii kolejowych, m.in. -, -. Zmarł w 1940 r. we Lwowie.

1918 – w Stanisławowie urodził się Ludwik Hass – polski historyk, znawca masonerii, marksista-trockista. Zmarł w 2008 r.

1943 – Gestapo i ukraińska policja zamordowały w Równem 1864 osoby, w tym ok. 100 członków Armii Krajowej.

Kresy24.pl / Historyczne Kalendarium Kresowe – 18 listopada

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *