1 lutego w Historii Kresów

1 lutego 2014

Generał brygady Franciszek . Fot. Wikipedia

1888 – w Tarnopolu urodził się Franciszek Kleeberg – generał, dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, która stoczyła pod Kockiem ostatnią bitwę Kampanii Wrześniowej.

Był synem powstańca styczniowego, potomkiem rodu założonego niegdyś przez żołnierza szwedzkiego wziętego w Polsce do niewoli podczas Potopu. Od maja 1915 r. Franciszek Kleeberg służył w Legionach Polskich, gdzie był m.in. szefem Sztabu II i III Brygady oraz Sztabu Komendy Legionów. Od grudnia 1918 r. służył w Wojsku Polskim, gdzie był m.in. szefem Sztabu Dowództwa „Wschód” i I Armii. W okresie międzywojennym dowodził 29 Dywizją Piechoty stacjonującą w Grodnie. W 1936 r. został dowódcą Okręgu Korpusu Nr III w Grodnie, a dwa lata później dowódcą Okręgu Korpusu Nr IX w Brześciu.


Podczas Kampanii Wrześniowej oddziały Kleeberga rozbiły wysunięte kolumny Armii Czerwonej pod Jabłoniem i Milanowem. W dniach 2-6 października 1939 r. generał stoczył ostatnią – zwycięską – bitwę Kampanii Wrześniowej z Niemcami pod Kockiem. Dalsza walka nie była już jednak możliwa – zabrakło amunicji. Franciszek Kleeberg złożył broń jako ostatni polski generał 6 października 1939 r. Zmarł w 1941 r. w niewoli niemieckiej koło Drezna. Po wojnie jego prochy przeniesiono na cmentarz wojenny w Kocku.

1717 – w Warszawie odbyły się obrady Sejmu, na którym pod naciskiem Rosji ograniczono kontyngent wojsk saskich w Polsce i liczebność polskiego wojska oraz potwierdzono wolności szlacheckie i zmniejszono władzę hetmanów (tzw. Sejm Niemy).


1801 – urodził się Ignacy Fonberg – polski chemik, lekarz, profesor Uniwersytetu Wileńskiego. Zmarł w 1891 r.

1874 – urodził się Kazimierz Nitsch – polski językoznawca, slawista, historyk języka polskiego, dialektolog. Założył Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Lwowskiego. Zmarł w 1958 r.

1889 – urodził się Tadeusz Piskor – generał, dowódca 28. Dywizji Piechoty, szef Sztabu Głównego, dowódca Armii Lublin. Studiował na Politechnice Lwowskiej, we Lwowie należał do Związku Walki Czynnej. Adiutant Piłsudskiego. Zmarł w 1951 r.

1908 – w Sankt Petersburgu urodził się Tadeusz – polski architekt, główny projektant Nowej Huty, kierował odbudową Wrocławia. Zmarł w 1980 r.

1918 – w Łubiankach Wyższych urodził się Ignacy Tokarczuk – polski duchowny katolicki, arcybiskup przemyski. Studiował w seminarium duchownym we Lwowie. W latach II wojny światowej był zaangażowany w pomoc Żydom. Święcenia kapłańskie otrzymał we Lwowie w 1942 r. z rąk biskupa pomocniczego lwowskiego Eugeniusza Baziaka. Zmarł 29 grudnia 2012 r. w Przemyślu.

1922 – na inauguracyjnym posiedzeniu zebrał się Sejm Litwy Środkowej.

1924 – Wielka Brytania uznała ZSRR.

1935 – zmarł Bolesław Limanowski – polski historyk, socjolog, polityk, działacz socjalistyczny i niepodległościowy.  Urodzony w 1835 r. w Podgórzu w Łatgalii. Organizował m.in. tzw. Komitet Centralny na Litwie do kierowania działalnością rewolucyjną. W latach 70-ch XIX wieku mieszkał we Lwowie, gdzie publikował i studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza.

1940 – we Lwowie zmarł Jan – polski prawnik, kierownik resortu sprawiedliwości w 1920 r. Urodzony w 1878 r.

1943 – Powstanie Zamojskie: partyzanci z Batalionów Chłopskich rozbili w bitwie pod Zaborecznem niemiecki oddział mający dokonać pacyfikacji wsi.

1972 – zmarła Helena Sikorska, z domu Zubczewska – polska działaczka społeczna, żona gen. Władysława Sikorskiego. Dzieciństwo i młodość spędziła we Lwowie, gdzie poznała i wyszła za mąż za Sikorskiego. Urodzona w 1888 r. w Terespolu.

2006 – zmarł Feliks – polski dominikanin, teolog katolicki, filozof. Ukończył teologię na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1939-41 pracował we Lwowie jako katecheta i kapelan w szpitalu wojskowym. W latach 1941-43 w Żółkwi uczestniczył w tajnym nauczaniu religii i filozofii. Związany z tajnym harcerstwem. Urodzony w 1911 r. w Przedrzymichach Małych, Powiat .

Kresy24.pl / Historyczne Kalendarium Kresowe – 1 lutego

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *