Archiwum tematu: Unia Lubelska

Litewski historyk: Byliśmy championami Europy, ale w parze z Polską

Litewski historyk: Byliśmy championami Europy, ale w parze z Polską

  W litewskiej edukacji, dotyczącej dawnej Rzeczpospolitej, brakuje przyjacielskiego wobec Polski akcentu – mówi litewski historyk Alfredas Bumblauskas. Z kolei prof. Michał Kopczyński z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że trudna historia…

Spotkanie Putin-Trump 7 lipca

Spotkanie Putin-Trump 7 lipca

Napięty grafik ma w tych dniach 45. prezydent USA. 4 lipca – Dzień Niepodległości, jutro i pojutrze wizyta w Warszawie, następnie – już w Hamburgu – spotkanie grupy G-20. Nas…

Lektura na weekend: Apollo Korzeniowski, czyli mało znany ojciec Conrada

Lektura na weekend: Apollo Korzeniowski, czyli mało znany ojciec Conrada

Na nieopadłej jeszcze fali zaduszkowego wspominania naszych nieobecnych staramy się – Kresy24 – wydobywać z przeszłości te postaci, którym najpewniej – obyśmy się mylili – nikt światła pamięci nie zapali.…

Akt unii krewskiej został wpisany na listę UNESCO

Akt unii krewskiej został wpisany na listę UNESCO

Przechowywany w zbiorach Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej akt Unii Krewskiej z 14 sierpnia 1385 r. został wpisany na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. W tegorocznej, 2. edycji na listę…

Rzeczpospolita Obojga Narodów: stereotypy ukraińskie

Rzeczpospolita Obojga Narodów: stereotypy ukraińskie

Po pewnej ilości powstań narodowo-wyzwoleńczych XIX stulecia, władza cesarska poprzez oświatę, literaturę, kulturę oraz wykrzywione traktowanie historii, zasjała ziarna nieufności pomiędzy Polakami oraz Ukraińcami. Taka polityka dała obfite plony. W…

Walka o demokrację na Ukrainie zaczęła się w 1569 roku

Walka o demokrację na Ukrainie  zaczęła się w 1569 roku

Na Ukrainie obserwujemy dzisiaj dalszy ciąg przemian w kierunku demokratycznym i europejskim, jakie zapoczątkowała 445 lat temu unia lubelska. Kiedy w 2004 roku na Ukrainie trwała pomarańczowa rewolucja, mapa poparcia…

5 marca w Historii Kresów

5 marca w Historii Kresów

1940 – sowieckie Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję o wymordowaniu 25 tysięcy polskich jeńców wojennych i więźniów.…

23 października w Historii Kresów

23 października w Historii Kresów

1501 – król Aleksander Jagiellończyk zatwierdził polsko-litewską Unię Mielnicką. Był to ważny krok do połączenia Polski i Litwy w jedno państwo.…

2 października w Historii Kresów

2 października w Historii Kresów

1413 – w Horodle zawarto unię potwierdzającą ścisły związek Litwy z Polską, zrównanie szlachty obu krajów, wspólną politykę, sejmy, zjazdy, urzędy wojewodów i kasztelanów.…

11 sierpnia w Historii Kresów

11 sierpnia w Historii Kresów

1937 – szef NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz 00485 rozpoczęcia Operacji Polskiej – zgładzenia Polaków z Ukrainy i Białorusi sowieckiej. Zamordowano 111 tys., wywieziono 130 tys.…

4 lipca w Historii Kresów

4 lipca w Historii Kresów

1610 – hetman Stanisław Żółkiewski odniósł pod Kłuszynem wielkie zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi, które szły z odsieczą Smoleńskowi. Wkrótce potem Polacy zdobyli Moskwę.…

1 lipca w Historii Kresów

1 lipca w Historii Kresów

1942 – śmiercią samobójczą zginął Bolesław Wieniawa-Długoszowski – generał, dyplomata, adiutant Józefa Piłsudskiego, pochodzący z Kresów i związany w młodości ze Lwowem.…

Strona 1 z 212