Tymczasem w Moskwie grupa aktorów z grupy Teatr.doc została zatrzymana wraz z kilkoma innymi osobami za milczącą demonstrację w obronie Sencowa na Placu Czerwonym. Stali pomiędzy w tłumie kibiców przybyłych na Mistrzostwa Świata i trzymali kartki z hasztagiem #FreeSentsov w języku angielskim oraz ich francuskim i rosyjskim odpowiednikiem.