18 marca w Historii Kresów

18 marca 2014

Podpisanie Traktatu Ryskiego 18 marca 1921 r.

1921 – Polska podpisała w Rydze traktat z Rosją i Ukrainą sowiecką kończący wojnę polsko – bolszewicką i wytyczający granicę wschodnią II RP.

uregulował stosunki odrodzonej Rzeczypospolitej z jej wschodnim sąsiadem (formalnie także z Ukrainą sowiecką), przy czym Rosja sowiecka zawierała Traktat także w imieniu sowieckiej Białorusi.


Polska uzyskała w Traktacie ziemie należące do niej przed III i częściowo II rozbiorem – część dawnego zaboru rosyjskiego: gubernie grodzieńską i wileńską oraz zachodnie części guberni wołyńskiej z Łuckiem, Równem i Krzemieńcem, a także mińskiej z Nieświeżem, Dokszycami i Stołpcami.

Rosja i Ukraina zrzekły się roszczeń do Galicji Wschodniej. Granica polsko – sowiecka miała generalnie przebiegać wzdłuż linii II rozbioru z korektą na rzecz Polski w postaci części Wołynia i Polesia z Pińskiem.


Traktat uznawał „niepodległość” sowieckiej Ukrainy i Białorusi. Regulował także kwestię reparacji wojennych, komunikacji, tranzytu i praw mniejszości narodowych. Strony zrzekały się wszelkich zaszłości wynikających z wcześniejszej przynależności do Imperium Rosyjskiego.

Przeczytaj artykuł Zdzisława J. Winnickiego „Czym był Traktat Ryski?”

1783 – Antoni Protazy założył Kompanię Handlową Polską.

1863: zwycięstwo powstańców w bitwie pod Grochowiskami.

1898 – we wsi Ryngowiany na Żmudzi urodziła się Marta Burbianka – polska bibliotekarka, historyk. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Wileńskim. Od 1933 r. była nauczycielką w polskich gimnazjach na Litwie. Organizowała polskie harcerstwo w Kownie. W latach 1940-1944 uczestniczyła w tajnym nauczaniu oraz ruchu oporu Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Zmarła w 1973 r.

1916 – zmarł Józef – polski polityk, członek Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym. Urodzony w 1834 r. w Lipowcu na Ukrainie.

1918 – zmarł Tadeusz – polski historyk, uczestnik Powstania Styczniowego. Urodził się w 1839 r. w Mińsku.

1923 – zmarł Józef Tretiak – polski historyk literatury, uczestnik Powstania Styczniowego. Stał na czele Związku Literackiego we Lwowie. Urodzony w 1841 r. w Małych Biskupicach na Wołyniu.

1923 – w Towiankach na Litwie urodziła się Kalina Skłodowska-Antonowicz – polska etnograf, muzealnik, współtwórczyni Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Skończyła szkołę w Kownie, była zaangażowana w tajne polskie harcerstwo. Łączniczka Armii Krajowej. W 1944 r. pracując w sowchozie zaopatrywała rozproszone oddziały AK z Wileńszczyzny w magazynowane przez sowietów zboże.

1943 – zmarła Helena Mniszkówna – polska pisarka urodzona w 1878 r. w majątku Kurczyce na Wołyniu.

Kresy24.pl / Historyczne Kalendarium Kresowe – 18 marca

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *