Archiwum tematu: Traktat Ryski

Skrwawiona winnicka ziemia

Skrwawiona winnicka ziemia

Latem 1943 r. do Winnicy na Ukrainie ciągnęli ludzie z całej okolicy. Wieść o odkopanych tam przez Niemców dołach śmierci z ciałami osób rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937–1938 rozeszła się błyskawicznie i poruszyła wszystkich, którzy od lat szukali bliskich,…

97. rocznica rozpoczęcia negocjacji polsko-bolszewickich w Rydze. Czy to tragiczna karta historii Polski?

97. rocznica rozpoczęcia negocjacji polsko-bolszewickich w Rydze. Czy to tragiczna karta historii Polski?

Minęła 97. rocznica rozpoczęcia negocjacji polsko-bolszewickich w Rydze zakończonych podpisaniem 18 marca 1921 roku tzw. traktatu ryskiego między Polską a Rosją sowiecką, kończącego wojnę. Niestety, po latach okazało się, że…

Wycieczki nad dawną granicę. Mołodeczno rezerwatem przedwojennej architektury

Wycieczki nad dawną granicę. Mołodeczno rezerwatem przedwojennej architektury

Mołodeczno, duże miasto w obwodzie mińskim, w okresie międzywojennym było prowincjonalnym miasteczkiem na Kresach II Rzeczypospolitej. 4 lipca 1919 roku, w okresie walk polsko-bolszewickich, Mołodeczno zostało zdobyte przez Wojsko Polskie,…

Piłsudski chciał Ukrainy, która byłaby zdolna samodzielnie opierać się Rosji

Piłsudski chciał Ukrainy, która byłaby zdolna samodzielnie opierać się Rosji

„Nie ulega wątpliwości, że Piłsudski życzył sobie powstania nad Dnieprem niezależnej i silnej Ukrainy. Nie dlatego, żeby kibicował on Ukraińcom, ale dlatego, że chciał, by Republika Ukraińska była zdolna do…

Paźniak: „Ten czyn polskiego ministra przejdzie do historii”

Paźniak: „Ten czyn polskiego ministra przejdzie do historii”

„Polskim nacjonalistom (…) marzą się „Kresy”, Traktat Ryski, Karta Polaka, „polski kościół”, itp. I Łukaszenka i białoruska dyplomacja reżimowa ma tego pełną świadomość. Dlatego bardzo szybko wysiłki dyplomatyczne przyniosły takie owoce.…

17 września oczami polskich i białoruskich historyków

17 września oczami polskich i białoruskich historyków

Jak różni się postrzeganie sowieckiej agresji z 17 września 1939 roku przez historyków z Polski i Białorusi? Dyskusja na ten temat odbyła się 26 września w sali kinowej Konsulatu Generalnego…

18 marca w Historii Kresów

18 marca w Historii Kresów

1921 – Polska podpisała w Rydze traktat z Rosją i Ukrainą sowiecką kończący wojnę polsko – bolszewicką i wytyczający granicę wschodnią II RP.…

29 stycznia w Historii Kresów

29 stycznia w Historii Kresów

1655 – krwawa bitwa pod Ochmatowem z Rosjanami i Kozakami zakończona zwycięstwem wojsk polskich pod wodzą hetmanów Stanisława „Rewery” Potockiego i Stanisława Lanckorońskiego. Poległo 9 tys. Rosjan.…

Wolność kresowego wilka

Wolność kresowego wilka

Nasz szkic o postaci i twórczości Sergiusza Piaseckiego zaczniemy od stwierdzenia, że nad Niemnem i Świsłoczą jest on nadal prawie nieznany. A przecież to o czym pisał oraz jego skomplikowane życie to…

20 września w Historii Kresów

20 września w Historii Kresów

1920 – rozpoczęła się Bitwa nad Niemnem – ostatnie wielkie starcie w wojnie polsko-bolszewickiej, zakończone ostatecznym rozgromieniem sowietów przez Wojsko Polskie.…

24 sierpnia w Historii Kresów

24 sierpnia w Historii Kresów

1870 – urodził się Leon Wasilewski, pochodzący z Witebszczyzny bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, działacz PPS, architekt przedwojennej polskiej polityki wschodniej.…

30 lipca w Historii Kresów

30 lipca w Historii Kresów

1941 – w Londynie podpisano układ Sikorski-Majski przywracający stosunki dyplomatyczne RP z ZSRR. Otwierał on drogę do utworzenia w Sowietach polskiej armii.…

Strona 1 z 212