Archiwum tematu: Orzeszkowa

W Grodnie powrócą polskie nazwy ulic

W Grodnie powrócą polskie nazwy ulic

Wczesną wiosną w Grodnie pojawią się tabliczki z historycznymi nazwami ulic. Władze miasta zgodziły się, aby na początek tablice (niestety tylko w języku białoruskim) zawiesić na 16 ulicach w centrum…

Traugutt oczami Orzeszkowej

Traugutt oczami Orzeszkowej

Wczoraj – cokolwiek niepostrzeżenie – minęła sto-któraś rocznica urodzin Romualda Traugutta, jednej z najpiękniejszych postaci powstania styczniowego – i całego wieku XIX. W jednej z Elegii Duinejskich powiada Rainer Maria…

Wiemy, dlaczego w Grodnie ścięto drzewo Orzeszkowej

Wiemy, dlaczego w Grodnie ścięto drzewo Orzeszkowej

Miasto nad Niemnem gorączkowo przygotowuje się do wizyty Aleksandra Łukaszenki. To z tą właśnie myślą prowadzone są szeroko zakrojone prace remontowe na ulicy Orzeszkowej. Ich ofiarą padł 150 – letni kasztanowiec pamiętający…

W Grodnie pod topór poszedł 150-letni kasztanowiec Elizy Orzeszkowej

W Grodnie pod topór poszedł 150-letni kasztanowiec Elizy Orzeszkowej

Czego nie zdążyła zniszczyć natura, udało się białoruskim służbom komunalnym. 24 listopada robotnicy „Zielenstroja” ścięli starego kasztanowca, który od 150 lat rósł w w pobliżu domu Elizy Orzeszkowej. Staruszek był…

„Strażnik Pamięci 2016” – za pomoc w zachowaniu polskiego dziedzictwa na Białorusi

„Strażnik Pamięci 2016” – za pomoc w zachowaniu polskiego dziedzictwa na Białorusi

Zbigniew Banaszek, sponsor odnowy miejsc pamięci narodowej na terenie dzisiejszej Białorusi oraz  fundator centrum kultury kresowej – Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, który swoje oszczędności poświęcił na…

Takich zbiorów poświęconych Grodzieńszczyźnie nie posiada żadne inne muzeum

Takich zbiorów poświęconych Grodzieńszczyźnie nie posiada żadne inne muzeum

– Mamy u siebie „Odezwę Polskiej Rady Ziemi Grodzieńskiej” o przyłączenie Grodna i Grodzieńszczyzny do II Rzeczypospolitej, oryginalny Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1744 roku. Mamy wiele eksponatów, których nie…

Eliza Orzeszkowa i Litwini

Eliza Orzeszkowa i Litwini

Eliza Orzeszkowa, choć umiejscawiała akcję niektórych swych powieści w pobliżu Litwy, np. „Nad Niemnem”, i zajmowała się sprawami zamieszkujących tam Polaków, to jednak kwestii litewskiej, żywo dyskutowanej w końcu XIX…

Wandale dewastują Cmentarz Bernardyński (Farny) w Grodnie

Wandale dewastują Cmentarz Bernardyński (Farny) w Grodnie

Najstarsza nekropolia komunalna na terenie dzisiejszej Białorusi, gdzie spoczywa min. Eliza Orzeszkowa oraz wielu innych zasłużonych dla Grodna oraz Polski i Białorusi postaci, stała się obiektem ataku „nieznanych sprawców”. Milicja i władze miasta problemu…

Królowa polskiej prozy i bolesnej prawdy

Królowa polskiej prozy i bolesnej prawdy

Eliza z Pawłowskich Orzeszkowa przyszła na świat 6 czerwca 1841 roku w rodzinnym majątku Milkowszczyzna koło Grodna. Ojciec Benedykt Pawłowski, wolterianin, członek czynny i „mówca” grodzieńskiej loży masońskiej „Przyjaciele Ludzkości”,…

Słownik biograficzny międzywojennego Grodna

Słownik biograficzny międzywojennego Grodna

Międzywojenne Grodno, które w wyniku I wojny światowej przestało być stolicą guberni, a po roku 1918 w odrodzonej Polsce przegrało rywalizację z Białymstokiem o ulokowanie władz wojewódzkich i spadło do…

Kresy

Kresy

Po latach 1944-1945 w granicach współczesnej Polski znalazło się blisko 3 mln przesiedleńców z terenów wschodnich województw II Rzeczypospolitej. Ogromna większość przybyła na nowe tereny osiedlenia wbrew własnej woli, w…

LACHOWICZE

LACHOWICZE

Dzisiejsze Lachowicze są niewielkim miastem położonym w obwodzie brzeskim. Nazwa tej miejscowości pochodzi od staroruskiego określenia Polaków – Lachów. Ciekawie, że mimo wojen i deportacji, Polacy i katolicy do tej…

Strona 1 z 3123