Archiwum tematu: Narutowicz

Pierwszy sierpnia dzień krwawy, powstał naród Warszawy

Pierwszy sierpnia dzień krwawy, powstał naród Warszawy

Gdy w lipcu 1944 roku Armia Czerwona zbliżała się do granic Warszawy, kilka wydarzeń poprzedzających ten fakt spowodowało, że sytuacja w jakiej znalazło się dowództwo Armii Krajowej, stała się niesłychanie…

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Narodowy Dzień  Pamięci Powstania Warszawskiego

Gdy w lipcu 1944 roku Armia Czerwona zbliżała się do granic Warszawy, kilka wydarzeń, poprzedzających ten fakt, spowodowało, że sytuacja, w jakiej znalazło się dowództwo Armii Krajowej, stała się niesłychanie…

W poszukiwaniu kresowej architektury. Lida

W poszukiwaniu kresowej architektury. Lida

Lata 30. XX wieku to rozkwit funkcjonalizmu w polskiej architekturze. Do dziś w wielu miasteczkach zachodniej Białorusi zachowały się obiekty zbudowane przez polską administrację na terytoriach wschodnich województw II Rzeczpospolitej.…

17 marca w Historii Kresów

17 marca w Historii Kresów

1916 – w Wilnie urodził się Czesław Wołłejko – wybitny aktor, jeden z czołowych amantów polskiego kina i teatru.…

W Lidzie odnaleziono polski sztandar szkolny

W Lidzie odnaleziono polski sztandar szkolny

W Lidzie, na strychu starego budynku szkoły noszącej imię pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza, znaleziono przedwojenny sztandar. Ukryty był pod krokwiami. Z jednej strony jest biały, z wyszytym wizerunkiem Matki…

20 lutego w Historii Kresów

20 lutego w Historii Kresów

1963 – zmarł książę Eustachy Sapieha – minister spraw zagranicznych II RP, polityk konserwatywny. Urodzony w 1881 r. w Biłce Szlacheckiej pod Lwowem.…

20 października w Historii Kresów

20 października w Historii Kresów

1595 – polskie wojsko pod wodzą hetmana Jana Zamoyskiego zwyciężyło pod Cecorą armię turecko – tatarską i utrzymało przy Polsce Hospodarstwo Mołdawskie.…

18 sierpnia w Historii Kresów

18 sierpnia w Historii Kresów

1941 – gen. Władysław Anders objął dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR nazywanych Armią Andersa. Dzięki niej z sowieckich łagrów uratowano 115 tys. polskich obywateli.…

600 lat temu Żmudzini przyjęli chrzest

600 lat temu Żmudzini przyjęli chrzest

Od czwartku do niedzieli będą trwały w Telszach uroczystości związane z jubileuszową, 600. rocznicą chrztu Żmudzi. Rocznicowe obchody zainauguruje w czwartek, 1 sierpnia, uroczysta Msza św. w Katedrze św. Antoniego…

Polacy „litewscy” czy „na Litwie”?

Polacy „litewscy” czy „na Litwie”?

Aby naukowo rozstrzygnąć ten dylemat i omówić fenomen polskiej tożsamości narodowej, postanowiono zwołać międzynarodową konferencję. 27 września pod, patronatem Ambasady RP w Wilnie, naukowcy będą w Pałacu Paców rozmawiać o…

Zaprzysiężenie Prezydenta Narutowicza

Zaprzysiężenie Prezydenta Narutowicza

11 grudnia 1922 r. odbyło się zaprzysiężenie Gabriela Narutowicza – pierwszego prezydenta odrodzonej RP. Prawica zorganizowała wielotysięczne demonstracje, usiłując zablokować mu dojazd do Sejmu.…

Wybór Narutowicza na Prezydenta Polski

Wybór Narutowicza na Prezydenta Polski

9 grudnia 1922 r. Gabriel Narutowicz został wybrany przez parlament pierwszym prezydentem RP. Zginął 16 grudnia zastrzelony w warszawskiej Zachęcie przez endeka – malarza Eligiusza Niewiadomskiego.…

Strona 1 z 212