Podróże po Kresach

W Bobrujsku i Smolarni, czyli śladami „Nadberezyńców”

W Bobrujsku i Smolarni, czyli śladami „Nadberezyńców”

W maju 2012 rok, pani Teresa Siedlar – Kołyszko odwiedzila Smolarnię,  zaścianek szlachecki w którym dzieje się najpiękniejsza powieść o Kresach – „Nadberezyńcy” Floriana Czernyszewicza, opisująca tragiczne losy Polaków, rozpaczliwie…

Nie tylko Nieśwież, czyli perły architektury z Białorusi (fotoreportaż)

Nie tylko Nieśwież, czyli perły architektury z Białorusi (fotoreportaż)

Większości osób w Polsce zabytki na dzisiejszej Białorusi kojarzą się głównie z Nieświeżem, może także zamkiem w Mirze. Proponujemy więc Państwu wirtualną podróż przygotowaną przez dr Igora Demjaniuka i dr…

Krótka podróż po Ziemi Przemyskiej

Krótka podróż po Ziemi Przemyskiej

W Chyrowie za II Rzeczypospolitej działał słynny Zakład Naukowo-Wychowawczy Jezuitów – jedna z najlepszych szkół w Polsce i Europie. Po II wojnie, na sowieckiej Ukrainie, nie mogło być już mowy…

Kolonia urzędnicza w przedwojennym Brześciu

Kolonia urzędnicza w przedwojennym Brześciu

W latach 20-ch XX w. osiedla dla funkcjonariuszy polskiej administracji powstawały prawie w każdym wielkim mieście na Kresach. Jednak Kolonia urzędnicza w przedwojennym Brześciu, stolicy dawnego województwa poleskiego, w porównaniu…

Trójkąt Sopoćkiński – też w Polsce tylko z drugiej strony!

Trójkąt Sopoćkiński – też w Polsce tylko z drugiej strony!

Myślę, że prawie wszyscy dorośli Polacy, w tej dzisiejszej Polsce, wiedzą, że gdzieś w okolicach Mazur jest Kanał Augustowski. Kto nie wiedział – miał okazję dowiedzieć się w 1999 roku,…

Przewodnik po Obwodzie Brzeskim Białorusi

Przewodnik po Obwodzie Brzeskim Białorusi

Zestaw 11 wybranych tras turystycznych o łącznej długości blisko 1.000 km, obejmujących 86 miejscowości, opracowany przez dra Igora Demjaniuka i dr Reginę Demjaniuk, ze zdjęciami. Historia, kultura, architektura i przyroda…

Przewodnik „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” – Szlak5

Przewodnik „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” – Szlak5

OSTATNIA TWIERDZA IMPERIUM Historia powstania pierścieni obronnych warownego miasta Grodna Stanisław Poczobut Odlanicki W latach minionych utarło się sądzić, że ile by Prusacy (Niemcy) i Rosjanie nie uprawiali igraszek miłosnych…

Przewodnik „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” – Szlak4

Przewodnik „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” – Szlak4

TAM, GDZIE KRZYŻAMI DROGI ZNACZONO… Stanisław Poczobut Odlanicki Trasa: Grodno – Łosośna – Puszkary – Zareczanka (Bala Kościelna) – Kapłanowce – Łojki – Kiełbaski – Białe Błota (d. Skowronki) –…

Przewodnik „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” – Szlak3

Przewodnik „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” – Szlak3

PO WIOSKACH I OKOLICACH Stanisław Poczobut Odlanicki   Trasa: Grodno – Słomianka – Stara Dębowa – Odelsk – Stara Dębowa – Indura – Żornówka – Hlebowicze – Sarosieki – Poczobuty…

Przewodnik „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” – Szlak2

Przewodnik „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” – Szlak2

ŚLADAMI ELIZY ORZESZKOWEJ Stanisław Poczobut Odlanicki Trasa: Dom Elizy Orzeszkowej w Grodnie – Kwasówka – Swisłocz – Zaniewicze – Bohatyrowicze – Miniewicze – Łunna – Milkowszczyzna – cmentarz Pawłowskich –…

Przewodnik „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” – Szlak1

Przewodnik „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” – Szlak1

Całkowicie unikalne dzieło Pana Stanisława Poczobuta z Grodna, znanego badacza i popularyzatora tematyki kresowej, w uzupełnionej przez niego wersji, ze zdjęciami i mapkami zwiedzanych okolic. Znajdziecie tu Państwo historię Kresów…

Na Trakcie Batorego

Na Trakcie Batorego

Władza sowiecka na Kresach to masowa eksterminacja tamtejszych Polaków. Radzieckie ludobójstwo zostało już częściowo opisane przez polskich historyków, mimo niszczenia i ukrywania źródeł przez dawne władze komunistyczne oraz obecne władze…