Archiwum tematu: Żeromski

O Marianie Langiewiczu (prawie) w rocznicę bitwy pod Małogoszczem

O Marianie Langiewiczu (prawie) w rocznicę bitwy pod Małogoszczem

24 lutego minęła 150. rocznica bitwy pod Małogoszczem. Było to jedno z największych i najkrwawszych starć powstania styczniowego – insurekcji, która choć nie przyniosła wyzwolenia, stanowiła moralny testament dla przyszłych…

Rosyjska dusza a dusza polska

Rosyjska dusza a dusza polska

Niegdysiejsza kłótnia w słowiańskiej rodzinie, spór Rosjan z Polakami, nie może być wyjaśniona jedynie przez obiektywne czynniki historyczne i zewnętrzne uwarunkowania polityczne. Źródła wiekowych, historycznych waśni między Rosję a Polską…

Lektura na weekend II: „Nasz Chłopicki wojak dzielny, śmiały”

Lektura na weekend II: „Nasz Chłopicki wojak dzielny, śmiały”

Któż nie słyszał o generale Chłopickim, dyktatorze powstania listopadowego, bohaterze Olszynki Grochowskiej? Jego przykład pokazuje jednak również, na jakie konflikty sumienia narażeni byli bohaterowie epoki napoleońskiej. Józef Grzegorz Chłopicki herbu…

Rosyjska dusza, polska dusza

Rosyjska dusza, polska dusza

  Zawsze uważałem, że antagonizm rosyjsko-polski to przede wszystkim dystans dzielący duszę prawosławną od duszy katolickiej, a spór Rosjan z Polakami, nie może być wyjaśniona jedynie przez obiektywne czynniki historyczne…

Wrzesień 1939 na Grodzieńszczyźnie. Sowieckie rebelie i obrona Grodna

Wrzesień 1939 na Grodzieńszczyźnie. Sowieckie rebelie i obrona Grodna

Najsilniejsze antypolskie rebelie na Grodzieńszczyźnie w dużej mierze pokrywały się z obszarami ogarniętymi intensywną agitacją komunistyczną. Były to powiaty grodzieński, szczuczyński, wołkowyski, słonimski. Najbardziej niebezpieczne dla wojska, policji, urzędników, ziemian…

Petlikowce

Petlikowce

Szukam informacji na temat historii rodziny i krewnych z rodzin Kurpiel, Żeromski z okolicy Petlikowiec, Buczacza, Stanisławowa. Informacje proszę przesłać na adres: gienek63@wp.pl Aby odpowiedzieć na to ogłoszenie dodaj komentarz…

23 lipca w Historii Kresów

23 lipca w Historii Kresów

1829 – zmarł Wojciech Bogusławski – aktor, dramaturg, dyrektor Teatru Narodowego. Organizował występy Grodnie, Wilnie, Dubnie i Lwowie. Autor pierwszej opery narodowej.…

Kurpiel , Żeromscy z Petlikowic

Kurpiel , Żeromscy z Petlikowic

Szukam wiadomości o rodzinach z nazwiskiem Kurpiel, Żeromscy z Petlikowic w powiecie Buczacz. Ich potomkowie mieszkają na Opolszczyżnie, 73viola73@gmail.com Aby odpowiedzieć na to ogłoszenie dodaj komentarz poniżej. Odpowiedź pojawi się…

21 maja w Historii Kresów

21 maja w Historii Kresów

1674 – Jan Sobieski, urodzony w Olesku koło Lwowa, został wybrany na króla Polski. Geniusz militarny, przez Turków zwany Lwem Lechistanu, przez chrześcijan – Obrońcą Wiary.…