Archiwum tematu: Tyszkiewicz

Majówka u Polaków z Białorusi (FOTO)

Majówka u Polaków z Białorusi (FOTO)

Koncert z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą został zorganizowany przez ZPB w miniony weekend. Według organizatorów, liczba artystów przybyłych w tym dniu do Grodna z różnych stron Białorusi, m.in.…

Czy Polacy z Białorusi staną się ofiarą złożoną na ołtarzu ocieplania relacji z Łukaszenką?

Czy Polacy z Białorusi staną się ofiarą złożoną na ołtarzu ocieplania relacji z Łukaszenką?

Zapewnienie Związkowi Polaków na Białorusi możliwości legalnego działania musi pozostać priorytetem w relacjach polsko-białoruskich – uważa Komisja Spraw Zagranicznych. W czwartek 15 grudnia posłowie z komisji debatowali o Białorusi, wsparciu…

O „Państwie Mińkowieckim” na Podolu

O „Państwie Mińkowieckim” na Podolu

Ignacy Ścibor-Marchocki ustanowił w swym państwie sąd przysięgłych, w którym zasiadał w szkarłatnej todze jako sędzia, a ławę przysięgłych stanowiło 12 najstarszych wieśniaków. Zniósł pańszczyznę. Poddanym kazał obchodzić „święto Ceres”,…

Po 76 latach do Kowna przyjedzie pociąg z Polski

Po 76 latach do Kowna przyjedzie pociąg z Polski

W czwartek 27 sierpnia do Kowna koleją Rail Baltica przybędzie pierwszy pociąg z Polski. Przyjedzie nim koordynatorka projektu Rail Baltica w Komisji Europejskiej Katerina Trautman, która oceni infrastrukturę kolejową Litwy…

„Niech Litwa odda Połągę Łotwie”. To może już lepiej Polsce…

„Niech Litwa odda Połągę Łotwie”. To może już lepiej Polsce…

Na łotewskim portalu inicjatyw społecznych zbierane są podpisy pod petycją o zwrot Połągi Łotwie. Akcję zainicjował aktywista Stowarzyszenia Przeciwko Nazizmowi Jānis Kuzin. Podpisy pod petycją są zbierane na łotewskim portalu…

405 lat temu polska husaria zdobyła Moskwę

405 lat temu polska husaria zdobyła Moskwę

  Bitwa pod Kłuszynem ma w polskiej historii miejsce szczególne. Choć stanęły w niej naprzeciw siebie wojska w wyjątkowej dysproporcji – według niektórych ekspertów przewaga sił moskiewskoszwedzkich nad polskimi wynosiła…

Świsłocz: dziejowe blaski i cienie

Świsłocz: dziejowe blaski i cienie

W historii naszych ziem poczesne miejsce zajmują miasteczka, pełniące niegdyś ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Czasami ich rola przekraczała granice swojego regionu. Właśnie takim miasteczkiem była Świslocz. Nawet dziś…

Aleś Bialacki odebrał nagrodę w Senacie RP

Aleś Bialacki odebrał nagrodę w Senacie RP

10 grudnia w Senacie RP, były więzień polityczny Aleś Bialacki odebrał nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica i medal Senatu RP przyznawany dla „występujących w obronie podstawowych praw i…

Białoruska opozycja przestrzega polskich polityków

Białoruska opozycja przestrzega polskich polityków

Na tle konfliktu z Ukrainą nastąpiła zmiana w polityce Unii Europejskiej i USA wobec białoruskiego reżimu, a opozycja demokratyczna w rzeczywistości wykluczona została z udziału w nowym otwarciu tak zwanego…

Samoobrona Litwy i Białorusi

Samoobrona  Litwy i Białorusi

Przed drugą wojną światową na ścianie pałacu Honestich przy ulicy Zarzecznej nr 7 w Wilnie wisiała tablica następującej treści: «W tym domu w 1918 roku mieścił się sztab Samoobrony Litwy…

Z Pohrebyszcza do Spiczyńców

Z Pohrebyszcza do Spiczyńców

Gdzie na Podolu znajdował się portret Kościuszki pędzla Juliusza Kossaka oraz kim był ojciec Eweliny Hańskiej, możemy dowiedzieć się z kolejnej relacji Dmytra Antoniuka z jego podróży po Winnicczyźnie. Pohrebyszcze…

Życie towarzyskie w relacji pamiętnikarzy

Życie towarzyskie w relacji pamiętnikarzy

Życie Polaków pierwszej połowy XIX w. w Wielkim Księstwie Litewskim, ze szczególnym uwzględnieniem Wileńszczyzny i Wilna, znalazło potwierdzenie głównie w pamiętnikach tamtejszego ziemiaństwa i inteligencji. Choć ich autorzy żyli w…

Strona 1 z 41234