Archiwum tematu: Perejasław

Zacharczenko i Płotnicki pokłonili się na Krymie Chmielnickiemu: „Jesteś naszym wielkim bohaterem” (WIDEO)

Zacharczenko i Płotnicki pokłonili się na Krymie Chmielnickiemu: „Jesteś naszym wielkim bohaterem” (WIDEO)

Samozwańczy przywódcy prorosyjskich separatystycznych republik DNR i ŁNR złożyli w Symferopolu hołd Bohdanowi Chmielnickiemu. Pod dedykowanym mu pomnikiem, gdzie odbył się wiec poświęcony 363 rocznicy Ugody perejasławskiej, Zacharczenko i Płotnicki…

Ukraina, jak za Chmielnickiego, „znów nieuchronnie zjednoczy się z Rosją”

Ukraina, jak za Chmielnickiego, „znów nieuchronnie zjednoczy się z Rosją”

Reprezentant Krymu w rosyjskiej Radzie Federacji Siergiej Cekow złożył swoim kolegom senatorom z izby wyższej rosyjskiego parlamentu życzenia z okazji 363 rocznicy połączenia Ukrainy z Państwem Moskiewskim. Deklarując kontynuowanie rozpoczętej w latach 90. XX…

Rzeczpospolita Obojga Narodów: stereotypy ukraińskie

Rzeczpospolita Obojga Narodów: stereotypy ukraińskie

Po pewnej ilości powstań narodowo-wyzwoleńczych XIX stulecia, władza cesarska poprzez oświatę, literaturę, kulturę oraz wykrzywione traktowanie historii, zasjała ziarna nieufności pomiędzy Polakami oraz Ukraińcami. Taka polityka dała obfite plony. W…

1000 lat między Dnieprem i Wisłą

1000 lat między Dnieprem i Wisłą

Jednym z najwybitniejszych hetmanów kozackich był Iwan Mazepa, ważna postać jako nie tylko hetman Ukrainy Lewobrzeżnej, ale polityk mający znaczący udział w historii całej Ukrainy, a także Rosji i Rzeczypospolitej.…

1000 lat między Dnieprem i Wisłą

1000 lat między Dnieprem i Wisłą

W odróżnieniu od ugody perejasławskiej, która w historii Ukrainy jest raczej wstydliwą dla niej kartą, zawarta 16 września 1658 roku Unia hadziacka ma bardzo pozytywne oceny i zasługuje na nieco…

Triumf w czasach Ruiny

Triumf w czasach Ruiny

Metody, które już 350 lat temu Rosja stosowała wobec najbliższych sąsiadów, nie zmieniły się do dziś. Prowokacje, agresje zbrojne, werbowanie „agentów wpływu” – to wszystko zaczęło się jeszcze w czasach…

1000 lat między Dnieprem i Wisłą

1000 lat między Dnieprem i Wisłą

Z marszem armii kozacko-tatarskiej do Mołdawii w 1652 roku wiązał Bohdan Chmielnicki nie tylko polityczne cele. Przypuszczalnie nawet głównym powodem tej wyprawy było zmuszenie hospodara mołdawskiego Bazylego Lupu do wydania…

1000 lat między Dnieprem i Wisłą

1000 lat między Dnieprem i Wisłą

Za czasów króla Zygmunta III w województwie kijowskim* intensywnie rozwijało się polskie osadnictwo. Działo się tak dzięki hojności króla, który obficie obdarowywał urzędami i majątkami magnaterię koronną i zasłużonych oficerów…

4 listopada w Historii Kresów

4 listopada w Historii Kresów

1861 – ruszyła linia kolejowa Wiedeń-Lwów. Tego dnia uroczyście otwarto pierwszy dworzec we Lwowie, na który przybył pierwszy pociąg z Wiednia.…

1 października w Historii Kresów

1 października w Historii Kresów

1653 – car Aleksy I zwołał Sobór Ziemski, który zerwał traktat pokojowy z Polską i ogłosił przyłączenie Ukrainy do Rosji. Rozpoczęło to krwawą 13-letnią wojnę polsko-rosyjską.…

22 maja w Historii Kresów

22 maja w Historii Kresów

1659 – polski Sejm zatwierdził ugodę hadziacką z Kozakami. Rzeczpospolita stała się unią Trojga Narodów – Korony, Litwy i Rusi.…