Ostatnie chwile przed burzą…

11 maja 2018

Fragment rozkazu płk. Pecki

Prezentujemy kolejny dokument z naszych odkryć archiwalnych. Nidy nie publikowany, ostatni rozkaz wydany przed wybuchem wojny przez dowódcę pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „” pułkownika Józefa Peckę.

Pułkownik Pecka, kawaler orderu Virtuti Militari, był żołnierzem I Brygady Legionów, uczestnikiem wojny polsko – bolszewickiej, oficerem zawodowym II Rzeczpospolitej. Aresztowany przez Sowietów . Więzień obozów w Kozielsku i Starobielsku. Zamordowany w Charkowie.


Cześć Jego Pamięci!


„KORPUS OCHRONY POGRANICZA                                                                  TAJNE


Dowództwo Pułku „ZDOŁBUNÓW”

l.dz. 1826/tj./39

Równe, dnia 31 sierpnia 1939 r.                                             Według rozdzielnika.

Dotyczy szkolenia rezerwistów

 

W związku z odtworzeniem baonów granicznych i przydziałem do służby gran. pewnej ilości rezerwistów – zarządzam:

1/ Dcy baonów i dcy kom. gran. zainteresują się bliżej stanem wyszkolenia i wychowania przybyłych rezerwistów  w odwodach baonowych, komp. i na strażnicach i wydadzą na miejscu wszelkie zarządzenia mające na celu podciągnięcie tak wychowania jak i wyszkolenia do poziomu odpowiadającemu potrzebnym i koniecznym warunkom służby granicznej.

2/ Niezależnie od Instr. służby K.O.P.  należy wydać bardzo zwięzłe programy szkolenia nawet dla strażnic, uwzględniając w nich przedmioty w takim zakresie i w takiej formie jaką odnośni dowódcy będą uważali za najodpowiedniejszą w zastosowaniu do warunków lokalnych.

3/ Na podstawie zaobserwowanych dotychczas braków podaję niektóre uwagi odnośnie podciągnięcia wychowania i wyszkolenia:

 

a/ Oficerowie rez.:

Stan ogólny moralny bardzo dobry, służbę traktują poważnie i spokojnie,

– trochę nieśmiali, brak pewności siebie, mało ruchliwi.

– Nastawić na studiowanie w wolnych chwilach regulaminów,

Kazać jak najwięcej dowodzić, ośmielić w wystąpieniach w ogóle a przed frontem w szczególności.

Zająć się bliżej oficerem rez. po służbie, wciągnąć w życie towarzyskie.

Nastawić na większą ruchliwość.

 

b/ Podoficerowie rez.:

Poziom bardzo nierówny, ogólnie ociężali, mało ruchliwi, służbą się jednak przejmują w dość znacznym stopniu i traktują ją poważnie. W wystąpieniach chwiejni, dużo zapomnieli przez co nieśmiali i bez pewności siebie.

– Przerobić z nimi te części regulaminów, które najwięcej będą mieli w zastosowaniu, instruować, podkreślając na każdym kroku ważność roli podoficera, podnosić moralnie i wyrabiać pewność siebie i śmiałość.

Podoficerowie zawod. Winni przyciągać kolegów rezerwistów do swego życia towarzyskiego, przez co rezerwiści ośmielą się i nabiorą większej ogłady i więcej wejdą w formy życia wojskowego.

 

c/ Rezerwiści:

Ogólnie ociężali, zupełnie nieruchliwi,- zapomnieli prawie wszystko czego nauczyli się  /przed kilkunasty laty/ w wojski, niektóre rzeczy pamiętają , ale są to przeważnie sprawy nieaktualne. U wielu daje się zauważyć chęć uchylania się od służby wojskowej i od pracy.

– Należy przez osobistą opiekę oficerów wglądnąć w codzienne życie rezerwisty, zainteresować się jego pracą i postępami, przez rozmowy i pogadanki urabiać i kształtować ducha i nastawiać do uczciwej i solidnej pracy.

– Ćwiczeniami i wykładami nie zanudzać, a wysiłek fizyczny stopniować i obserwować.

– Nacisk położyć na wychowanie fizyczne i stopniowo rezerwistów rozruszać.

– Za podstawę wziąć szkolenie pojedyncze i przerabiać musztrę bez broni i z bronią, – wyrabiać dobrą i śmiałą postawę żołnierską.

Zwrócić uwagę na meldowanie się.

– W szkoleniu bojowym przypomnieć czujkę i szperacza i przypomnieć pracę strzelca w zespole.

– Codziennie kilka minut poświęcić musztrze zwartej zespołu i plutonu.

– Przypomnieć strzelectwo zaczynając od strzelań sportowych, strzelaniami zainteresować rezerwistów i wzbudzić rywalizację.

– Na podstawie pogadanek i pouczeń opanować zupełnie nową dla rezerwistów dziedzinę służby granicznej. Wyrabiać w tej służbie ruchliwość, spryt i dokładność – przez częste kontrole sprawdzać postępy i usuwać braki i niedokładności.

– We wszystkich innych dziedzinach szkolenia usuwać stopniowo najjaskrawsze braki i doprowadzić do wygładzenia ogólnego poziomu wyglądu strażnic, komp. I odwodów baonowych.

 

4/ Podkreślam z całym naciskiem, że mimo konieczności poświęcenia pewnej ilości czasu na szkolenie, nie może się ono odbywać na strażnicach kosztem pełnienia służby granicznej i że żadne uchybienia w tej służbie nie mogą być usprawiedliwione koniecznością prowadzenia szkoleń.

 

5/ W najbliższych dniach zca dcy pułku sprawdzi w baonach i komp. Jakie rozkazy zostały w tej sprawie wydane i jak postępuje realizacja i wykonanie rozkazów wydanych.-

 

Otrzymują:                                                                                    Dowódca Pułku

Dcy baonów xxx-wszyscy

P E C K A

Płk.”

Redakcja

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *