Historia i Wspomnienia

Życie i śmierć Stefana Batorego

Życie i śmierć Stefana Batorego

12 grudnia 1586 r. w Grodnie zmarł Stefan Batory, „z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podlaski, inflancki i książę siedmiogrodzki”.…

Artur Grottger – malarz Powstania Styczniowego

Artur Grottger – malarz Powstania Styczniowego

13 grudnia 1867 r. zmarł Artur Grottger, pochodzący z Ottyniowic na Podolu polski malarz, jeden z czołowych romantyków, ilustrator i rysownik znany z cyklu „kartonów” o Powstaniu Styczniowym.…

Radziwiłłowie – rodem książęcym

Radziwiłłowie – rodem książęcym

14 grudnia 1547 r. ród Radziwiłłów uzyskał tytuł książęcy od Cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego Ferdynanda I Habsburga, stając się najpotężniejszy na Litwie.…

Początki kolei Warszawsko – Petersburskiej

Początki kolei Warszawsko – Petersburskiej

15 grudnia 1862 r. otwarto Kolej Warszawsko – Petersburską, drugą linię kolejową na ziemiach polskich. Pierwszy skład osobowy wyruszył w drogę 18 maja.…

Zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza

Zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza

16 grudnia 1922 r. pierwszy prezydent RP Gabriel Narutowicz został zastrzelony w warszawskiej galerii Zachęta przez malarza Eligiusza Niewiadomskiego, zaledwie pięć dni po zaprzysiężeniu na swój urząd.…

Osadnictwo polskie na Kresach

Osadnictwo polskie na Kresach

17 grudnia 1920 r. Sejm Ustawodawczy jednogłośnie przyjął ustawy o przejęciu ziem carskich na Kresach Wschodnich i o nadaniu ich zasłużonym w walce z bolszewikami polskim żołnierzom oraz inwalidom wojennym.…

Stanisław Rostworowski

Stanisław Rostworowski

19 grudnia 1888 urodził się Stanisław Rostworowski – generał AK, legionista, pisarz. Brał udział w szarży pod Rokitną. Dowodził 27 Pułkiem Ułanów w Nieświeżu. Zamordowany przez gestapo.…

Sejm uznaje Powstanie Listopadowe za narodowe

Sejm uznaje Powstanie Listopadowe za narodowe

18 grudnia 1830 r. polski Sejm jednogłośnie uznał trwające Powstanie Listopadowe za narodowe. Miesiąc później zdetronizował rosyjskiego cara jako króla Polski.…