Inwestycja obejmuje budowę 357 km gazociągu po stronie polskiej oraz 165 km gazociągu po stronie litewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Strony umowy zobowiązały się do oddania do użytkowania obu części GIPL (taką nazwę nosi połączenie) do końca roku.


Oprac. MaH, Niezalezna.pl