Archiwum tematu: Mendog

O losie dziedzictwa polskiego na Białorusi raz jeszcze

O losie dziedzictwa polskiego na Białorusi raz jeszcze

Trudny jest los naszej spuścizny kulturowej i historycznej, bo wojny, zabór rosyjski i lata komunizmu nie sprzyjały jego zachowaniu, a czasami niszczono je celowo albo przeznaczano na inne cele, ale…

Litwinów dopadł… Brexit!

Litwinów dopadł… Brexit!

Według statystyk, w Wielkiej Brytanii mieszka 200 tysięcy Litwinów. Brexit na nowo postawił pytanie o ich sytuację prawną. Przede wszystkim trzeba podzielić brytyjskich Litwinów na dwie grupy. Pierwszą (ok. 50…

Lektura na weekend: Rzecz o katedrze wileńskiej (cz. II)

Lektura na weekend: Rzecz o katedrze wileńskiej (cz. II)

Pierwsza część opowieści o katedrze wileńskiej posłużyła mi w dużej mierze krytyce stylu architektonicznego, jakim jest klasycyzm. Powiedziałem jednak, że żeby być sprawiedliwym, należy dobrze przyjrzeć się historii miejsca, w…

Lektura na weekend: Rzecz o katedrze wileńskiej (cz. I)

Lektura na weekend: Rzecz o katedrze wileńskiej (cz. I)

Opowieść o polsko-litewskim „Ołtarzu Ojczyzny” miała być w założeniu nie tylko przyczynkiem historycznym, ale również pretekstem do rozmowy o ideologicznych implikacjach w architekturze. Takie przynajmniej przyświecało autorowi założenie. „Wilno dosyć…

Jest taki kraj. Litwini świętują Dzień Koronacji Mendoga

Jest taki kraj. Litwini świętują Dzień Koronacji Mendoga

6 lipca jest na Litwie obchodzony jako Dzień Koronacji Króla Litwy Mindaugasa. Zgodnie z młodą, zapoczątkowaną w 2009 r. tradycją, punktualnie o 21.00 odbędzie się wspólne śpiewanie hymnu państwowego – „Pieśni…

Litwa świętuje Dzień Koronacji Mendoga. W Wilnie zerwano państwowe flagi

Litwa świętuje Dzień Koronacji Mendoga. W Wilnie zerwano państwowe flagi

„To jest dzień, który łączy nas w szczególny sposób. To jest dzień łączący przeszłość i teraźniejszość. Koronacja Mendoga przyniosła nam nie tylko uznanie, ale również drogę do Europy. To był…

Moralność chrześcijańska na terenach dzisiejszej Białorusi w świetle konfesji dominujących na początku XIX wieku

Moralność chrześcijańska na terenach dzisiejszej Białorusi w świetle konfesji dominujących na początku XIX wieku

Charakter każdego narodu, jak i jego moralność, kształtują się w procesie działalności zbiorowej. Taką działalnością ogólną, charakterystycznym sposobem zachowania się, były w wieku XIX praca, modlitwa oraz odpoczynek. Praktyki modlitewne…

Białoruskie Wielkie Księstwo Litewskie (2)

Białoruskie Wielkie Księstwo Litewskie (2)

Nowogródek — dla każdego z naszej grupy (Litwinów, Polaków i rosyjskojęzycznych obywateli Litwy) gród ten ma szczególne, bo podwójne znaczenie. Była tu bowiem nieulokowana stolica, gdzie — jak już wiemy…

Białoruskie Wielkie Księstwo Litewskie

Białoruskie Wielkie Księstwo Litewskie

Ktokolwiek będzisz w nowogródzkiej stronie, / Do Płużyn ciemnego boru / Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie, / Byś się przypatrzył jezioru”. Nie podejrzewam, by zachęcając w te słowy do odwiedzenia…

Dzień, w którym Białoruś ogłosi: „Wilno – nasze”

Dzień, w którym Białoruś ogłosi: „Wilno – nasze”

„Litewskie społeczeństwo bardzo późno zauważyło niebezpieczne dla Litwy tendencje, pojawiające się w sąsiedniej Białorusi, która pragnie stać się jedynym „spadkobieracą Wielkiego Księstwa Litewskiego” – powiedział rektor litewskiej akademii wojskowej, historyk…

17 sierpnia w Historii Kresów

17 sierpnia w Historii Kresów

1920 – pod Zadwórzem 330 polskich obrońców Lwowa dowodzonych przez kapitana Bolesława Zajączkowskiego stoczyło heroiczną bitwę z 10-krotnie liczniejszymi bolszewikami.…

Rodzina Państwa Andalickich i Ostapów z Wołkowyska

Rodzina Państwa Andalickich i Ostapów z Wołkowyska

(Na podstawie wiadomości Państwa Alicji i Pawła Grzesiak) „Wysyłam 4 widokówki – zdjęcia Wołkowyska 1912 rok, wyd. Ruczyk-Wołkowysk, na których z tyłu zapisana jest korespondencja mojej rodziny. Jestem w posiadaniu…

Strona 1 z 212