to jednostka używana przy budowie gazociągów na dnie morskim, pod koniec lipca br. wymieniana była w składzie floty MRTS. oświadczyła, że z punktu widzenia kodeksu żeglugi handlowej jako właściciel jednostki może być podana firma, która ją dzierżawi.

Rosyjski RBK wyjaśnił, że na stronie internetowej spółki Maritime Construction Services (MCS) figuruje „Fortuna” jako jej własność. MCS to z Luksemburga, wiązana w przeszłości z rosyjskim podmiotem zarejestrowanym w jednym z rajów podatkowych. Z kolei w 2019 roku spółka AG, operator gazociągu, wykazywała na stronie internetowej, że układaniu pierwszych 13 km obu nitek gazociągu Nord 2 wybrzeży brała udział MRTS i należąca do niej barka Fortuna.

Oprac. MaH, forsal.pl


fot. Wikimedia Commons, CC