Historia i Wspomnienia

Osadnictwo polskie na Kresach

Osadnictwo polskie na Kresach

17 grudnia 1920 r. Sejm Ustawodawczy jednogłośnie przyjął ustawy o przejęciu ziem carskich na Kresach Wschodnich i o nadaniu ich zasłużonym w walce z bolszewikami polskim żołnierzom oraz inwalidom wojennym.…

Stanisław Rostworowski

Stanisław Rostworowski

19 grudnia 1888 urodził się Stanisław Rostworowski – generał AK, legionista, pisarz. Brał udział w szarży pod Rokitną. Dowodził 27 Pułkiem Ułanów w Nieświeżu. Zamordowany przez gestapo.…

Sejm uznaje Powstanie Listopadowe za narodowe

Sejm uznaje Powstanie Listopadowe za narodowe

18 grudnia 1830 r. polski Sejm jednogłośnie uznał trwające Powstanie Listopadowe za narodowe. Miesiąc później zdetronizował rosyjskiego cara jako króla Polski.…