Archiwum tematu: Majski

Białoruscy żołnierze Wojska Polskiego

Białoruscy żołnierze Wojska Polskiego

Do połowy lat 90-tych Białorusinom, którzy byli na początku II wojny światowej w szeregach Wojska Polskiego, odmawiano prawa do nazywania się kombatantami. Do dziś mało wiemy o bohaterskim czynie tych…

Włodzimierz Iljicz – reaktywacja

Włodzimierz Iljicz – reaktywacja

Leninopad? Wręcz przeciwnie. Białoruś, w odróżnieniu od sąsiedniej Ukrainy nie zamierza rozstawać się z sowiecką spuścizną. 22 kwietnia w rocznicę urodzin  wodza rewolucji, gigantyczny Lenin pojawił się obok jednej z najstarszych…

Zachodnia Białoruś we wspomnieniach

Zachodnia Białoruś we wspomnieniach

„Nie idealizujemy Piłsudskiego i jego polityki wobec mniejszości narodowych w Polsce. Ale Sowietyzacja Zachodniej Białorusi, która rozpoczęła się po 1939 roku, przyniosła regionowi i jego mieszkańcom znacznie większe szkody” –…

Madonna Ostrobramska O historii Ostrej Bramy w Wilnie i cudownym obrazie

Madonna  Ostrobramska  O historii Ostrej Bramy w Wilnie i cudownym obrazie

Po wypędzeniu Moskali z Wilna, od 1661 roku rozpoczyna się w tym mieście kult Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej. Historia Ostrej Bramy i kaplicy, a także obrazu NMP jest następująca.Ostra Brama…

Z polskiej biedy do „radzieckiego dobrobytu”

Z polskiej biedy do „radzieckiego dobrobytu”

 Od dziesiątków lat Polska występowała przeciwko Rosji,  która wielokrotnie naruszała autonomię naszego terytorium.  Podejmowane przez Polaków zrywy narodowowyzwoleńcze kończyły się  dla narodu wieloma represjami, w tym zsyłkami do obozów pracy…

Działacz opozycji skazany na rok więzienia

Działacz opozycji skazany na rok więzienia

Były więzień polityczny Wasilij Parfionkou posiedzi jeszcze rok w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. 28 stycznia miński sąd apelacyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, który uznał go winnym naruszenia zasad…

18 sierpnia w Historii Kresów

18 sierpnia w Historii Kresów

1941 – gen. Władysław Anders objął dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR nazywanych Armią Andersa. Dzięki niej z sowieckich łagrów uratowano 115 tys. polskich obywateli.…

11 sierpnia w Historii Kresów

11 sierpnia w Historii Kresów

1937 – szef NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz 00485 rozpoczęcia Operacji Polskiej – zgładzenia Polaków z Ukrainy i Białorusi sowieckiej. Zamordowano 111 tys., wywieziono 130 tys.…

30 lipca w Historii Kresów

30 lipca w Historii Kresów

1941 – w Londynie podpisano układ Sikorski-Majski przywracający stosunki dyplomatyczne RP z ZSRR. Otwierał on drogę do utworzenia w Sowietach polskiej armii.…

Lachowo – gajówka w Puszczy Nalibockiej

Lachowo – gajówka w Puszczy Nalibockiej

(Wojenne losy rodziny Państwa Wojtkiewiczów – historia udostępniona przez p. Zbigniewa Wojtkiewicza – syna p. Ryszarda Wojtkiewicza) Lachowo ( przed 1914 r.) – zaścianek nad Lebieżodą pow. Oszmiański, 4 okr.…