Archiwum tematu: Białorusini

Psychiatria w służbie armii?

Psychiatria w służbie armii?

Nie jest tajemnicą, że młodzi Białorusini unikają jak ognia służby wojskowej. A przecież potężna armia białoruska to chluba Aleksandra Łukaszenki. Dlatego więc władza, rękami represyjnych służb medycznych zmusza swoich obywateli…

Dyktatura – sposób na turystę

Dyktatura – sposób na turystę

Amerykański portal o tematyce turystycznej proponuje Białorusi, aby przyciągała do siebie turystów propagując …. dyktaturę. Amerykanie uważają, że to jedyna rzecz z jakiej słynie tej kraj. „Chcesz poczuć dyktaturę? Chcecie…

Poczobut i Bułhakau liderami walki o wolność 2012 roku

Poczobut i Bułhakau liderami walki o wolność 2012 roku

Działacz nieuznawanego przez oficjalny Mińsk Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz Andrzej Poczobut, oraz były redaktor naczelny pisma „Arche” Walery Bułhakau zostali uznani przez białoruskie organizacje pozarządowe za „liderów społeczeństwa…

Ochrona ambasady w służbie dyktatury

Ochrona ambasady w służbie dyktatury

Białoruska ochrona placówek dyplomatycznych w Mińsku wzięła na siebie jeszcze jeden „obowiązek”. Teraz dane paszportowe wszystkich gości ambasad Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec zostaną spisane i przekazane do KGB.…

Mińszczanie internacjonaliści

Mińszczanie internacjonaliści

Co czwarty związek małżeński zawierany w stołecznym Domu Ślubów miejskiego komitetu wykonawczego  jest „międzynarodowy”. Jak powiedziała kierownik urzędu Nadieżda Reutskaja, w Mińsku zaobserwowano ” szeroki zakres geograficzny pochodzenia młodych małżonków”.…

Bronisław Komorowski:”Powstanie Styczniowe jest ważne dla zrozumienia tego, co nas łączy z narodami sąsiednimi”

Bronisław Komorowski:”Powstanie Styczniowe jest ważne dla zrozumienia tego, co nas łączy z narodami sąsiednimi”

Podczas uroczystej inauguracji obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego, znanego na Białorusi jako Powstanie Kastusia Kalinowskiego, prezydent Bronisław Komorowski przypomniał, że było ono wspólnym zrywem w kierunku odbudowy świadomości narodowej Polaków,…

Dyplomatycznie ale bez złudzeń

Dyplomatycznie ale bez złudzeń

Unia Europejska wzywa władze Białorusi do rozpoczęcia negocjacji w sprawie ułatwień wizowych dla obywateli tego kraju, i po raz kolejny zapewnia, że kraje członkowskie usilnie starają się wypracować najlepsze z…

Ambitny jak Białorusin

Ambitny jak Białorusin

Na nic się nie zdają apele białoruskich urzędników, którzy apelują do młodych by nie tracili czasu na studiowanie tylko uczyli się zawodów, które zapewnią im pracę.  Badania przeprowadzone w Brześciu…

Białorusini patrzą na Zachód

Białorusini patrzą na Zachód

Według najnowszych badań Niezależnego Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych i Politycznych, za przystąpieniem Białorusi do Unii Europejskiej opowiada się 43,4% obywateli tego kraju, a za przyłączeniem do Rosji 37,7%. Eksperci instytutu uważają,…

Zła wiadomość dla młodych Białorusinów

Zła wiadomość dla młodych Białorusinów

Na skutek kryzysu finansowego, w 2013 roku zostanie zawieszone funkcjonowanie kilku znaczących programów edukacyjnych, pozwalających białoruskim studentom na zdobywanie wiedzy w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Za to…

A wszystko w trosce o obywatela

A wszystko w trosce o obywatela

Wicepremier Anatolij Tozik chciałby stymulować Białorusinów do tego, aby prowadzili zdrowy tryb życia. Taką możliwość powinni mieć według niego również kierownicy zakładów pracy. Nie chodzi o to by zaraz siłownie,…

Białorusini ukrywają emocje

Białorusini ukrywają emocje

Amerykański Instytut Gallupa opublikował na swojej stronie internetowej dane, z których wynika, że Białorusini, Litwini, Rosjanie, Ukraińcy i mieszkańcy Singapuru to narody najmniej skłonne do okazywania swoich odczuć. Badania przeprowadzone…