W 2015 roku Moskwa i Mińsk podpisały umowę o wymianie informacji dotyczących osób, które zostały objęte zakazem wyjazdu za granicę. Oznacza to, że jeśli Rosja wydaje wjazdu jakiejś osobie, Białoruś musi uwzględnić to w swoich bazach danych.