Polski MSZ wchodzi na Grodzieńszczyznę. Z pomocą

14 listopada 2017

Polska i realizują wspólnie projekt rozwojowy pod nazwą: „Utworzenie i funkcjonowanie pięciu świetlic środowiskowych na Białorusi”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej .

Jak poinformował na swojej stronie internetowej Caritas, beneficjentami projektu są dzieci pozbawione pieczy rodzicielskiej i dzieci niepełnosprawne z 5 miejscowości na Grodzieńszczyźnie: Grodno, Smorgoń, Oszmiany, oraz . Świetlice powstałe przy parafialnych ośrodkach Caritas mają za zadanie integrację dzieci z rówieśnikami, zmianę postaw społecznych i zapobieganie wykluczenia z życia społecznego dzieci pozostających bez pieczy rodzicielskiej oraz dzieci niepełnosprawnych.


W społeczeństwie białoruskim funkcjonuje bowiem wiele stereotypów odnośnie takich osób, postrzegane są jako gorsze i napotykają na wiele trudności. Szeroko rozpowszechniona dyskryminacja osób niepełnosprawnych wynika z przekonania, że niepełnosprawni nie są pożyteczni dla społeczeństwa i nie wnoszą nic w jego rozwój. Projekt realizowany przez Caritas Polska i Caritas Grodno ma wpłynąć na poprawę sytuacji tych dzieci.

Pierwszym etapem projektu był remont i adaptacja pomieszczeń w poszczególnych miejscowościach. Zleceniobiorcy zakupili materiały, przeprowadzili prace demontażowe, a następnie wykonali remont. W każdej miejscowości wyremontowano salę, łazienkę i aneks kuchenny. Kolejnym etapem był zakup mebli do sal: stołów, sof, foteli, krzeseł i szaf, a także mebli do aneksów kuchennych. Świetlice zostały także wyposażone w odpowiedni sprzęt nagłaśniający, tablice, materiały piśmiennicze i edukacyjne.


Równolegle z pracami remontowymi prowadzona jest kampania informacyjna skierowana do mieszkańców, a także do urzędów i przedstawicieli ośrodków dla dzieci. Caritas Grodno docierała przez parafie, gdzie podczas każdej niedzielnej Mszy św. informowała o uruchomieniu świetlic i możliwości korzystania z nich przez dzieci niepełnosprawne, dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych. Przygotowała również plakaty, umieściła ogłoszenie w gazetach lokalnych i na internetowym portalu Diecezji Grodzieńskiej.

z władzami lokalnymi i lokalnymi państwowymi ośrodkami pomocy dla dzieci polegała przede wszystkim na informowaniu stosownych urzędów o istnieniu świetlic w podległych im miejscowościach, informowaniu o charakterze pracy z dziećmi w tych świetlicach, o godzinach pracy oraz na zachęcaniu urzędów, aby kierowały dzieci potrzebujące do tych świetlic.

Świetlice rozpoczęły działalność we wrześniu, a dzieci uczęszczają na zajęcia pięć dni w tygodniu. Dni i godziny otwarcia zostały ustalone w każdej miejscowości oddzielnie ze względu na zapotrzebowanie ze strony dzieci i rodziców oraz możliwości wychowawców. W miejscowościach, gdzie funkcjonuje dwuzmianowy system w szkole (w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych), świetlice prowadzą zajęcia poranne i wieczorne. Ze świetlicy w Grodnie korzysta na chwilę obecną 45 dzieci, w Lidzie – 30 dzieci, w Smorgoniach – 400 dzieci, w Ostrowcu – 60 dzieci, a w Oszmianie – 40 dzieci. Są to dzieci zdrowe i dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności, pochodzące z rodzin wielodzietnych, z rodzin niepełnych, a także z ośrodków opiekuńczych.

W każdej świetlicy trzech nauczycieli i dwóch wolontariuszy prowadzi zajęcia interaktywne, zajęcia rozwijające zdolność komunikacji i uczące tolerancji, zajęcia integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi, gry planszowe i zabawy wpływające na rozwój dzieci, tematyczne spotkania w grupach oraz spotkania związane z organizacją różnych świąt.

Wychowawcy angażują również rodziców w pracę świetlic, organizując dla nich spotkania integracyjne, Mszę św. i katechezy tematyczne, a także spotykając się indywidualnie, aby porozmawiać o specjalnych potrzebach psychologicznych ich dzieci, zwłaszcza dzieci specjalnej troski i niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych .

Kresy24.pl/AB

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *