Archiwum tematu: zbrodnie carskie

Dramat dzieci powstańców listopadowych

Dramat dzieci powstańców listopadowych

Praktyka ZSRS czynienia z dzieci więźniów politycznych posłusznych obywateli i żołnierzy wywodzi się z czasów powstania listopadowego, kiedy carskie władze zarządziły karne wcielanie już siedmiolatków do armii Imperium Rosyjskiego 24…

Pogromy Żydów w Rosji

Pogromy Żydów w Rosji

W Monachium ukazała się niedawno w druku dwutomowa książka obejmująca materiały i dane statystyczne, dotyczące pogromów żydowskich w Rosji w czasie ostatniego okresu wolnościowego. Nad zbieraniem materiałów tych pracowała specjalna…

5 marca w Historii Kresów

5 marca w Historii Kresów

1940 – sowieckie Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję o wymordowaniu 25 tysięcy polskich jeńców wojennych i więźniów.…

27 lutego w Historii Kresów

27 lutego w Historii Kresów

1839 – w Wilnie Rosjanie rozstrzelali Szymona Konarskiego – działacza niepodległościowego, członka organizacji Młoda Polska i Stowarzyszenia Ludu Polskiego.…

24 stycznia w Historii Kresów

24 stycznia w Historii Kresów

1843 – została założona Politechnika Lwowska – najstarsza po szkole górniczej w Kielcach polska uczelnia techniczna.…

17 stycznia w Historii Kresów

17 stycznia w Historii Kresów

1874 – żołnierze rosyjscy zastrzelili 13 unitów w Drelowie na Podlasiu i ciężko zranili 200 wiernych, którzy nie chcieli przejść na prawosławie i oddać kluczy do świątyni.…

12 października w Historii Kresów

12 października w Historii Kresów

1796 – urodził się Michaił Murawjow – hrabia, rosyjski polityk, generał-gubernator wileński w czasie tłumienia Powstania Styczniowego. Z powodu dokonanych na Polakach mordów zyskał przydomek „Wieszatiel”. Co ciekawe, ten psychopatyczny…

19 maja w Historii Kresów

19 maja w Historii Kresów

1827 – w Lisowie koło Maniewicz na Wołyniu urodził się Zygmunt Sierakowski – polski generał armii rosyjskiej, dowódca Powstania Styczniowego na Żmudzi.…