Archiwum tematu: Zaosie

Wyjazd charytatywny na Białoruś

Wyjazd charytatywny na Białoruś

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” zaprasza do udziału w wyjeździe charytatywnym na Białoruś w dniach 1-6 lipca br. Celem wyjazdu jest przekazanie pomocy dla sióstr i młodzieży polskiej w…

Znaleźli wreszcie dowód na „białoruskość” Adama Mickiewicza

Znaleźli wreszcie dowód na „białoruskość” Adama Mickiewicza

Czy Adam Mickiewicz tworzył po białorusku? Znany białoruski historyk literatury i badacz białorusko-polskich związków literackich profesor Adam Maldzis donosi, że potwierdziły się pogłoski o białoruskojęzycznej twórczości Mickiewicza, której nikt dotąd…

Polskie dziedzictwo na Białorusi

Polskie dziedzictwo na Białorusi

Współczesna Białoruś ukształtowała się na dawnych ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Rzeczypospolitej. Jest jedną ze spadkobierczyń, ukształtowanej na ziemiach WKL wielowiekowej spuścizny kulturalnej i historycznej. Po rozbiorach Rzeczypospolitej cały obszar…

Miejsca Pamięci Narodowej (obwód brzeski)

Miejsca Pamięci Narodowej (obwód brzeski)

Drodzy Czytelnicy, Proponujemy projekt katalogu miejsc pamięci narodowej obwodu brzeskiego, gdzie staraliśmy się ukazać miejsca naszej martyrologii, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków i grobów, wymagających pilnej konserwacji czy remontu. Mamy wielką…

Wspomnienie z krainy Niemna

Wspomnienie z krainy Niemna

Pierwszy numer «Magazynu Polskiego» (i jednocześnie pierwszy numer polskojęzycznego czasopisma «Pryzmat» wydawanego przez A. Pruszyńskiego) nabyłem w Mińsku, w kiosku z dewocjonaliami i literaturą religijną, umiejscowionym przy głównym wejściu «Czerwonego…

Fenomen kresowego zaścianka

Fenomen kresowego zaścianka

Zdzisław J. Winnicki We współczesnej Polsce pytanie o zaścianek szlachecki może wzbudzić zaskoczenie lub co najwyżej skojarzenie z filmem (nie poematem) „Pan Tadeusz”. Oczywiście u tych, którzy byli na nim…

12 stycznia w Historii Kresów

12 stycznia w Historii Kresów

1915 – utworzono Legion Puławski – polski oddział liczący ok. tysiąca ochotników, walczący w czasie I wojny w składzie armii rosyjskiej przeciwko Niemcom.…

24 grudnia w Historii Kresów

24 grudnia w Historii Kresów

1798 – w Zaosiu lub w Nowogródku urodził się Adam Bernard Mickiewicz – największy polski poeta, wieszcz narodowy.…

26 listopada w Historii Kresów

26 listopada w Historii Kresów

1919 – w Białymstoku urodził się Ryszard Kaczorowski – w latach 1989–1990 ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.…

Przewodnik po Obwodzie Brzeskim Białorusi

Przewodnik po Obwodzie Brzeskim Białorusi

Zestaw 11 wybranych tras turystycznych o łącznej długości blisko 1.000 km, obejmujących 86 miejscowości, opracowany przez dra Igora Demjaniuka i dr Reginę Demjaniuk, ze zdjęciami. Historia, kultura, architektura i przyroda…