Archiwum tematu: Zaniewicze

Na Grodzieńszczyźnie w wieku 50 lat zmarł ksiądz Jan Zaniewski

Na Grodzieńszczyźnie w wieku 50 lat zmarł ksiądz Jan Zaniewski

6 czerwca w wieku 50 lat odszedł do Pana ksiądz Jan Zaniewski, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kwasówce (obwód grodzieński). Ksiądz Jan pochodził z Zaniewicz, jednego z najliczniejszych…

Fenomen kresowego zaścianka

Fenomen kresowego zaścianka

Zdzisław J. Winnicki We współczesnej Polsce pytanie o zaścianek szlachecki może wzbudzić zaskoczenie lub co najwyżej skojarzenie z filmem (nie poematem) „Pan Tadeusz”. Oczywiście u tych, którzy byli na nim…

Przewodnik „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” – Szlak3

Przewodnik „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” – Szlak3

PO WIOSKACH I OKOLICACH Stanisław Poczobut Odlanicki   Trasa: Grodno – Słomianka – Stara Dębowa – Odelsk – Stara Dębowa – Indura – Żornówka – Hlebowicze – Sarosieki – Poczobuty…

Przewodnik „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” – Szlak2

Przewodnik „Wędrówki po Grodzieńszczyźnie” – Szlak2

ŚLADAMI ELIZY ORZESZKOWEJ Stanisław Poczobut Odlanicki Trasa: Dom Elizy Orzeszkowej w Grodnie – Kwasówka – Swisłocz – Zaniewicze – Bohatyrowicze – Miniewicze – Łunna – Milkowszczyzna – cmentarz Pawłowskich –…