Archiwum tematu: wojna polsko-litewska

9 października w Historii Kresów

9 października w Historii Kresów

1610 – zwycięskie polskie chorągwie pod wodzą hetmana Stanisława Żółkiewskiego wkroczyły na Kreml. Rozpoczęła się dwuletnia okupacja Moskwy przez armię Rzeczypospolitej.…

7 października w Historii Kresów

7 października w Historii Kresów

1620 – podczas odwrotu po bitwie pod Cecorą zginął pod Mohylowem hetman Stanisław Żółkiewski – wybitny wódz w wojnach przeciwko Rosji, Szwecji, Turkom i Tatarom, pisarz.…

21 września w Historii Kresów

21 września w Historii Kresów

1902 – w Duksztach na Litwie urodził się Tomasz Zan – uczestnik walk o Kresy z Litwinami i sowietami, żołnierz Dowbora-Muśnickiego, Września’39, 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK.…

28 sierpnia w Historii Kresów

28 sierpnia w Historii Kresów

1919 – zwycięsko zakończyło się 6-dniowe Powstanie Sejneńskie – polscy powstańcy, wspierani przez polskie wojsko, wyparli wojska litewskie z Suwalszczyzny.…

20 lipca w Historii Kresów

20 lipca w Historii Kresów

1926 – zmarł Feliks Dzierżyński – polski i radziecki komunista z Kresów, twórca i szef pierwszych sowieckich organów bezpieczeństwa: Czeka, GPU i OGPU. Symbol krwawego terroru.…

20 maja w Historii Kresów

20 maja w Historii Kresów

1881 – urodził się Władysław Sikorski – generał, minister spraw wewnętrznych i spraw wojskowych, premier RP, w czasie II wojny Naczelny Wódz polskich sił zbrojnych na Zachodzie.…