Archiwum tematu: Snyder Timothy

Skrwawione ziemie – Europa między Hitlerem a Stalinem

Skrwawione ziemie – Europa między Hitlerem a Stalinem

Opracowanie Timothy Snydera to cenne studium na temat dwóch ideologii socjalistycznych – komunistycznej w ZSRR i faszystowskiej w Niemczech oraz ich wzajemnych relacji, których konsekwencją były masowe zbrodnie w Europie.…