Archiwum tematu: Sanguszko

Książę Roman Sanguszko uhonorowany w kościele św. Doroty w Sławucie

Książę Roman Sanguszko uhonorowany w kościele św. Doroty w Sławucie

28 października konsul RP w Winnicy Urszula Filipkowska, przedstawiciel Senatu RP Piotr Wysocki, szefowie władz miejskich i rejonowych w Sławucie, prezesi organizacji polskich, nauczyciele, naukowcy, osoby konsekrowane i miejscowi Polacy…

Kto zabił księcia Romana Sanguszkę?

Kto zabił księcia Romana Sanguszkę?

W paryskiej „Kulturze” Jerzego Giedroycia ukazał się w 1967 roku artykuł, w którym napisano o „mieszkańcach Sławuty, którzy rozprawili się z krwiopijcą Sanguszką”. Jednak autor tych słów, jeżeli one faktycznie…

Jak bolszewicki wirus doprowadził do śmierci księcia Romana Sanguszki

Jak bolszewicki wirus doprowadził do śmierci księcia Romana Sanguszki

W 1967 roku redakcja paryskiej „Kultury” Giedroycia opublikowała artykuł, opowiadający o „mieszkańcach Sławuty, którzy rozprawili się z krwiopijcą Sanguszką”. W przededniu 50. rocznicy tej kłamliwej publikacji, opiszemy prawdziwe zdarzenia z…

Kolejne ślady polskości na Podolu i Wołyniu otrzymały rangę obiektów dziedzictwa kulturowego

Kolejne ślady polskości na Podolu i Wołyniu otrzymały rangę obiektów dziedzictwa kulturowego

Na wyraźną prośbę polskiej wspólnoty miasta Sławuty Wydział ds kultury narodowości, religii i turystyki w Chmielnickiej Administracji Obwodowej dołączył do listy zabytków dziedzictwa kulturowego polską nekropolię, która znajduje się w…

1000 lat między Dnieprem i Wisłą

1000 lat między Dnieprem i Wisłą

Jednym z najwybitniejszych hetmanów kozackich był Iwan Mazepa, ważna postać jako nie tylko hetman Ukrainy Lewobrzeżnej, ale polityk mający znaczący udział w historii całej Ukrainy, a także Rosji i Rzeczypospolitej.…

Fragment Zachodu na Ukrainie

Fragment Zachodu na Ukrainie

W kolejnej części opowieści o polskich pałacach i rezydencjach na Ukrainie podążamy śladem znanego podróżnika i krajoznawcy w stronę słynnych Antonin. W Szepietówce skręcamy w prawo w stronę Chmielnickiego. Przecinamy…

Przez Tepłyk i Babin do Czagowa

Przez Tepłyk i Babin do Czagowa

Obwód Winnicki może pochwalić się największą chyba liczbą polskich rezydencji na Ukrainie. Konkurować z nim może tylko Obwód Lwowski. Większość pamiątek skoncentrowana jest przeważnie na północnym zachodzie Winnicczyzny. Ale w innych…

Puszcza Nalibocka

Puszcza Nalibocka

Chęć poznania własnego kraju znowu mnie wzywa do odwiedzania nieznanych miejscowości. W podróż, szczególnie rowerem, najlepiej wyjechać z rana, gdy odczuwa się poranną świeżość i rześkość. Do każdej wyprawy starannie…

Kilka faktów o klasztorze Trójcy Świętej

Kilka faktów o klasztorze  Trójcy Świętej

Ponad 470 lat temu we wsi Werbka na Kowelszczyźnie został wybudowany klasztor Trójcy Świętej. Po raz pierwszy ten klasztor jest wymieniany w roku 1543 w akcie wymiany ziemi, który informuje,…

W Szarogrodzie i Barze

W Szarogrodzie i Barze

Dziś wraz z autorem książki „Polskie zamki i rezydencje Ukrainy” – znanym ukraińskim podróżnikiem Dmytro Antoniukiem gościmy w Szarogrodzie i Barze w Obwodzie Winnickim, dwóch bardzo polskich miasteczkach. Z Murowanych…

20 lipca w Historii Kresów

20 lipca w Historii Kresów

1926 – zmarł Feliks Dzierżyński – polski i radziecki komunista z Kresów, twórca i szef pierwszych sowieckich organów bezpieczeństwa: Czeka, GPU i OGPU. Symbol krwawego terroru.…

Pamięć historyczna po białorusku

Pamięć historyczna po białorusku

Władze powiatowe w Orszy postanowiły wyburzyć unikalny zabytek architektury – dawny kompleks klasztorny Dominikanów w Smolanach, w obwodzie witebskim.  Wykopane zostały już dwie olbrzymie jamy, by raz na zawsze „pogrzebać”…

Strona 1 z 212