Archiwum tematu: Orlicz-Dreszer

2 października w Historii Kresów

2 października w Historii Kresów

1413 – w Horodle zawarto unię potwierdzającą ścisły związek Litwy z Polską, zrównanie szlachty obu krajów, wspólną politykę, sejmy, zjazdy, urzędy wojewodów i kasztelanów.…

16 lipca w Historii Kresów

16 lipca w Historii Kresów

1933 – nadano premierowe wydanie „Wesołej Lwowskiej Fali” – najpopularniejszej w przedwojennej Polsce audycji Polskiego Radia Lwów, gromadzącej 6 mln słuchaczy.…